دسته بندی "مهندسی متالورژی"

ترجمه مقاله بررسی نفوذ تیتانیم در مس ترجمه مقاله بررسی نفوذ تیتانیم در مس را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله بررسی نفوذ تیتانیم در مس در دسته بندی فایل های مهندسی متالورژی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله بررسی نفوذ تیتانیم در مس : ترجمه مقاله بررسی نفوذ تیتانیم در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله تحلیل المان محدود فرآیند ایجاد سوراخ لبه دار با فرض های ناهمسانگرد مختلف ترجمه مقاله تحلیل المان محدود فرآیند ایجاد سوراخ لبه دار با فرض های ناهمسانگرد مختلف را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله تحلیل المان محدود فرآیند ایجاد سوراخ لبه دار با فرض های ناهمسانگرد مختلف در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله طراحی آلیاژ متالورژیکی ارتقا یافته و فرایند ترمومکانیکی برای ریل های فولادی برای استفاده در خط ریل سنگین آمریکای شمالی ترجمه مقاله طراحی آلیاژ متالورژیکی ارتقا یافته و فرایند ترمومکانیکی برای ریل های فولادی برای استفاده در خط ریل سنگین آمریکای شمالی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله طراحی آلیاژ متالورژیکی ارتقا […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مطالعه آزمایشگاهی جوش/ اتصال نفوذی تیتانیم به مس ترجمه مقاله مطالعه آزمایشگاهی جوش/ اتصال نفوذی تیتانیم به مس را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مطالعه آزمایشگاهی جوش/ اتصال نفوذی تیتانیم به مس در دسته بندی فایل های مهندسی متالورژی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله مطالعه آزمایشگاهی جوش/ […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضدزنگ فریتی AISI 430، تغییر فاز و خواص مکانیکی ترجمه مقاله جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضدزنگ فریتی AISI 430، تغییر فاز و خواص مکانیکی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضدزنگ فریتی AISI 430، تغییر فاز و خواص مکانیکی در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اتصال فاز مایع گذار سوپرآلیاژ FSX-414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد ترجمه مقاله اتصال فاز مایع گذار سوپرآلیاژ FSX-414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اتصال فاز مایع گذار سوپرآلیاژ FSX-414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد در دسته بندی فایل های مهندسی متالورژی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اندازه گیری های مدول برشی و یانگ فولاد ریل در دماهای بالا ترجمه مقاله اندازه گیری های مدول برشی و یانگ فولاد ریل در دماهای بالا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری های مدول برشی و یانگ فولاد ریل در دماهای بالا در دسته بندی فایل های مهندسی متالورژی قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اثرات دماها روی تکامل ریزساختار و خواص مکانیکی نوارهای کامپوزیت B4C-AA2024 مهیا شده توسط نورد پودر نیمه جامد ترجمه مقاله اثرات دماها روی تکامل ریزساختار و خواص مکانیکی نوارهای کامپوزیت B4C-AA2024 مهیا شده توسط نورد پودر نیمه جامد را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اثرات دماها روی تکامل ریزساختار و خواص مکانیکی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله پیش بینی کیفیت اتصالات جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضد زنگ آستنیتی 304 ترجمه مقاله پیش بینی کیفیت اتصالات جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضد زنگ آستنیتی 304 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله پیش بینی کیفیت اتصالات جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضد زنگ آستنیتی 304 در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اثر ترکیبی جوش نقطه ای و حساس سازی پیش جوشکاری به درجه حساسیت فولاد زنگ نزن AISI 304 ترجمه مقاله اثر ترکیبی جوش نقطه ای و حساس سازی پیش جوشکاری به درجه حساسیت فولاد زنگ نزن AISI 304 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اثر ترکیبی جوش نقطه ای و حساس سازی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اثرات پارامترهای جوشکاری بر کیفیت ورق فولادی SAE 1010 جوش نقطه ای شده ترجمه مقاله اثرات پارامترهای جوشکاری بر کیفیت ورق فولادی SAE 1010 جوش نقطه ای شده را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اثرات پارامترهای جوشکاری بر کیفیت ورق فولادی SAE 1010 جوش نقطه ای شده در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اثر طرح اتصال بر رفتار شکست جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضد زنگ آستنیتی سه پشته(سه قطعه ای) ترجمه مقاله اثر طرح اتصال بر رفتار شکست جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضد زنگ آستنیتی سه پشته(سه قطعه ای) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اثر طرح اتصال بر رفتار شکست جوشکاری نقطه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اثر مقاومت الکتریکی بر نفوذ جوش نقطه ای در فولادهای زنگ نزن با استحکام بالا ترجمه مقاله اثر مقاومت الکتریکی بر نفوذ جوش نقطه ای در فولادهای زنگ نزن با استحکام بالا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اثر مقاومت الکتریکی بر نفوذ جوش نقطه ای در فولادهای زنگ نزن با استحکام […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مطالعه ای بر مدل اصطکاک متغیر در تشکیل صفحه فلزی با فولادهای ارتقا داده شده با استحکام بالا ترجمه مقاله مطالعه ای بر مدل اصطکاک متغیر در تشکیل صفحه فلزی با فولادهای ارتقا داده شده با استحکام بالا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مطالعه ای بر مدل اصطکاک متغیر در تشکیل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله حل های تحلیلی بخش های منحنی شکل با تقارن محوری در فرآیند شکل دهی ورق های فلزی با روش انتگرال مستقیم ترجمه مقاله حل های تحلیلی بخش های منحنی شکل با تقارن محوری در فرآیند شکل دهی ورق های فلزی با روش انتگرال مستقیم را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله حل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله بهینه سازی پارامترها و تحقیق درباره ریزساختار اتصال جوش نقطه‌ای فولاد زنگ نزن 201 ترجمه مقاله بهینه سازی پارامترها و تحقیق درباره ریزساختار اتصال جوش نقطه‌ای فولاد زنگ نزن 201 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی پارامترها و تحقیق درباره ریزساختار اتصال جوش نقطه‌ای فولاد زنگ نزن 201 در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله بهینه سازی پارامترها و تحقیق درباره ریزساختار اتصال جوش نقطه‌ای فولاد زنگ نزن 316 ترجمه مقاله بهینه سازی پارامترها و تحقیق درباره ریزساختار اتصال جوش نقطه‌ای فولاد زنگ نزن 316 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی پارامترها و تحقیق درباره ریزساختار اتصال جوش نقطه‌ای فولاد زنگ نزن 316 در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اثر ترکیبی جوشکاری نقطه ای مقاومتی و حساس سازی پس از جوش بر رفتار خوردگی فولاد ضدزنگ AISI 304 ترجمه مقاله اثر ترکیبی جوشکاری نقطه ای مقاومتی و حساس سازی پس از جوش بر رفتار خوردگی فولاد ضدزنگ AISI 304 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اثر ترکیبی جوشکاری نقطه ای مقاومتی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اثر جریان و زمان جوشکاری بر ریزساختار، مشخصه های مکانیکی و مطالعه شکست اتصلات جوشکاری مقاومتی نقطه ای در فولاد ضدزنگ آستنیتی AISI 316L ترجمه مقاله اثر جریان و زمان جوشکاری بر ریزساختار، مشخصه های مکانیکی و مطالعه شکست اتصلات جوشکاری مقاومتی نقطه ای در فولاد ضدزنگ آستنیتی AISI 316L را دانلود انتخاب […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی روش تولید با لیزر پاورپوینت بررسی روش تولید با لیزر را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی روش تولید با لیزر در دسته بندی فایل های مهندسی متالورژی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی روش تولید با لیزر : پاورپوینت بررسی روش تولید با لیزر در 25 اسلاید زیبا […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله تراشکاری کامپوزیتهای ماتریس فلزی آلومینیومی با تراشکاری تخلیه الکتریکی ، یک نقد و بررسی ترجمه مقاله تراشکاری کامپوزیتهای ماتریس فلزی آلومینیومی با تراشکاری تخلیه الکتریکی ، یک نقد و بررسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله تراشکاری کامپوزیتهای ماتریس فلزی آلومینیومی با تراشکاری تخلیه الکتریکی ، یک نقد و بررسی در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از اثرات سیستم گردنده ی داغ بر فرایند قالب گیری تزریقی در مقایسه با سیستم گردنده متداول ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از اثرات سیستم گردنده ی داغ بر فرایند قالب گیری تزریقی در مقایسه با سیستم گردنده متداول را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی انواع عیوب ریخته گری و عوامل ایجاد آن پاورپوینت بررسی انواع عیوب ریخته گری و عوامل ایجاد آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی انواع عیوب ریخته گری و عوامل ایجاد آن در دسته بندی فایل های مهندسی متالورژی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی انواع عیوب ریخته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی خوردگی سایشی پاورپوینت بررسی خوردگی سایشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی خوردگی سایشی در دسته بندی فایل های مهندسی متالورژی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی خوردگی سایشی : این پاورپوینت در 22 صفحه قابل ویرایش با فرمت pptx در رابطه با مبحث خوردگی سایشی تهیه شده […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ریخته گری الکترومغناطیسی پاورپوینت بررسی ریخته گری الکترومغناطیسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ریخته گری الکترومغناطیسی در دسته بندی فایل های مهندسی متالورژی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی ریخته گری الکترومغناطیسی : این پاورپوینت در 26 صفحه با فرمت ppt پیرامون مبحث ریختگری مغناطیسی در متالورژی […]

مشاهده کامل محصول و خرید