دسته بندی "مهندسی عمران"

پاورپوینت بررسی موج شکن های انزلی پاورپوینت بررسی موج شکن های انزلی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی موج شکن های انزلی در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی موج شکن های انزلی : پاورپوینت بررسی موج شکن های انزلی در 20 اسلاید زیبا […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی احداث موج شكن پاورپوینت بررسی احداث موج شكن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی احداث موج شكن در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی احداث موج شكن : پاورپوینت بررسی احداث موج شكن در 59 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت كاربرد لیزر در مهندسی نقشه برداری پاورپوینت كاربرد لیزر در مهندسی نقشه برداری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت كاربرد لیزر در مهندسی نقشه برداری در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت كاربرد لیزر در مهندسی نقشه برداری : پاورپوینت بسیار عالی و مناسب از […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سبک سازی (معرفی شرکت کناف ایران) پاورپوینت بررسی سبک سازی (معرفی شرکت کناف ایران) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سبک سازی (معرفی شرکت کناف ایران) در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سبک سازی (معرفی شرکت کناف ایران) : پاورپوینت بررسی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سقف کرومیت تیرچه بلوک پاورپوینت بررسی سقف کرومیت تیرچه بلوک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سقف کرومیت تیرچه بلوک در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سقف کرومیت تیرچه بلوک : پاورپوینت سقف کرومیت تیرچه بلوک در 57 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی : پاورپوینت سدهای لاستیكی در 11اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی جوش های ساختمانی پاورپوینت بررسی جوش های ساختمانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی جوش های ساختمانی در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی جوش های ساختمانی : پاورپوینت بررسی جوش های ساختمانی در 127اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مراحل تجهیز کارگاه (مراحل آماده سازی کارگاه) پاورپوینت بررسی مراحل تجهیز کارگاه (مراحل آماده سازی کارگاه) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مراحل تجهیز کارگاه (مراحل آماده سازی کارگاه) در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مراحل تجهیز کارگاه (مراحل آماده سازی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها : پاورپوینت تاثیر […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تستهای غیرمخرب جوش های ساختمانی پاورپوینت بررسی تستهای غیرمخرب جوش های ساختمانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تستهای غیرمخرب جوش های ساختمانی در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تستهای غیرمخرب جوش های ساختمانی : پاورپوینت بررسی تستهای غیرمخرب جوش های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تجربیات اجرایی احداث موجشكن سنگی در آب عمیق پاورپوینت تجربیات اجرایی احداث موجشكن سنگی در آب عمیق را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تجربیات اجرایی احداث موجشكن سنگی در آب عمیق در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تجربیات اجرایی احداث موجشكن سنگی در آب […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی رفتار سقف های سبک پاورپوینت بررسی رفتار سقف های سبک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی رفتار سقف های سبک در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی رفتار سقف های سبک : پاورپوینت بررسی رفتار سقف های سبک در 50اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان پاورپوینت بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی : پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی در 22اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا : پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا در 19اسلاید قابل ویرایش […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی افزودنی های بتن پاورپوینت بررسی افزودنی های بتن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی افزودنی های بتن در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی افزودنی های بتن : پاورپوینت افزودنی های بتن در 21اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی افزودنی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها پاورپوینت بررسی ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها : پاورپوینت بررسی ضرائب ایمنی در پایداری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون كوتاه و شكست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون كوتاه و شكست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون كوتاه و شكست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت اجرای سازه های فولادی پاورپوینت اجرای سازه های فولادی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت اجرای سازه های فولادی در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت اجرای سازه های فولادی : پاورپوینت اجرای سازه های فولادی در 84اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت اجرای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت طرح کارگاه بتن پاورپوینت طرح کارگاه بتن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت طرح کارگاه بتن در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت طرح کارگاه بتن : پاورپوینت طرح کارگاه بتن در 29اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت طرح کارگاه بتن

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ، مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود_ملزومات و فرضیات طراحی پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ، مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود_ملزومات و فرضیات طراحی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ، مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود_ملزومات و فرضیات طراحی در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) مزایا، خطرات و چالش ها ترجمه مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) مزایا، خطرات و چالش ها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) مزایا، خطرات و چالش ها در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی فولادی با توجه به تعامل خاک-سازه ترجمه مقاله پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی فولادی با توجه به تعامل خاک-سازه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی فولادی با توجه به تعامل خاک-سازه در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اثر پلیت های فلزی برشی دیوار بر رفتار سازه ترجمه مقاله اثر پلیت های فلزی برشی دیوار بر رفتار سازه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اثر پلیت های فلزی برشی دیوار بر رفتار سازه در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی خصوصیات مقاومتی خاک، نحوه اندازه گیری و … پاورپوینت بررسی خصوصیات مقاومتی خاک، نحوه اندازه گیری و … را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی خصوصیات مقاومتی خاک، نحوه اندازه گیری و … در دسته بندی فایل های مهندسی عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی خصوصیات مقاومتی خاک، […]

مشاهده کامل محصول و خرید