دسته بندی "مدیریت"

پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی : دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت ژاپنی،آمریکایی ،کایزن و … پاورپوینت بررسی مدیریت ژاپنی،آمریکایی ،کایزن و … را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ژاپنی،آمریکایی ،کایزن و … در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت ژاپنی،آمریکایی ،کایزن و … : پاورپوینت بررسی مدیریت ژاپنی،آمریکایی ،کایزن و در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت هدف رفتاری پاورپوینت هدف رفتاری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت هدف رفتاری در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت هدف رفتاری : پاورپوینت هدف رفتاری در 53 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت هدف رفتاری

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی : پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی در 49 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی جامع مدیریت استراتژیک پاورپوینت بررسی جامع مدیریت استراتژیک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی جامع مدیریت استراتژیک در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی جامع مدیریت استراتژیک : پاورپوینت بررسی جامع مدیریت استراتژیک در 42 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک : پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در 29 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) پاورپوینت بررسی مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) : پاورپوینت بررسی مدیریت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مفهوم مدیریت پاورپوینت بررسی مفهوم مدیریت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم مدیریت در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مفهوم مدیریت : پاورپوینت مدیریت در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی مفهوم مدیریت

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت استرس پاورپوینت بررسی مدیریت استرس را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت استرس در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت استرس : پاورپوینت بررسی مدیریت استرس در 48 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی مدیریت استرس

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت راهنمای مداخله در بحران (مدیریت بحران) پاورپوینت راهنمای مداخله در بحران (مدیریت بحران) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت راهنمای مداخله در بحران (مدیریت بحران) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت راهنمای مداخله در بحران (مدیریت بحران) : پاورپوینت راهنمای مداخله در بحران (مدیریت بحران) […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک : پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک

مشاهده کامل محصول و خرید

جزوه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی جزوه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود جزوه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی جزوه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی : جزوه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی در 265 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT : پاورپوینت مدیریت پروژه IT در 160 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

جزوه پاورپوینت مدیریت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای فراگیر کامل جزوه پاورپوینت مدیریت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای فراگیر کامل را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود جزوه پاورپوینت مدیریت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای فراگیر کامل در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت و کنترل پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت و کنترل پروژه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت و کنترل پروژه در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت و کنترل پروژه : پاورپوینت بررسی مدیریت و کنترل پروژه در 23 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر) پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مدیریت زمان […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله عوامل سیاسی و اقتصادی در ارتباط با راه اندازی یك كسب و كار ترجمه مقاله عوامل سیاسی و اقتصادی در ارتباط با راه اندازی یك كسب و كار را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله عوامل سیاسی و اقتصادی در ارتباط با راه اندازی یك كسب و كار در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی كه بر تصمیمات استقرار كارخانه اثر می‌گذارند ترجمه مقاله عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی كه بر تصمیمات استقرار كارخانه اثر می‌گذارند را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی كه بر تصمیمات استقرار كارخانه اثر می‌گذارند در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی پاورپوینت بررسی ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت درآمدی بر تکنولوژی و انواع آن پاورپوینت درآمدی بر تکنولوژی و انواع آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت درآمدی بر تکنولوژی و انواع آن در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت درآمدی بر تکنولوژی و انواع آن : دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی چرخه حیات تکنولوژی پاورپوینت بررسی چرخه حیات تکنولوژی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی چرخه حیات تکنولوژی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی چرخه حیات تکنولوژی : دانلود پاورپوینت چرخه حیات تکنولوژی در حجم 18 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کاملتکنولوژی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی انتخاب تکنولوژی مناسب پاورپوینت بررسی انتخاب تکنولوژی مناسب را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی انتخاب تکنولوژی مناسب در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی انتخاب تکنولوژی مناسب : دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب در حجم 19 اسلاید انتخاب تکنولوژی یک تصمیم استراتژیک است […]

مشاهده کامل محصول و خرید