فایل های Android

سورس اندروید دیوار به همراه پنل کاربرد این سورس به این شکل است که ، برای نمایش آگهی و درج آگهی توسط کاربران استفاده می گردد و هر کاربر می تواند از طریق ...