فایل های پایه دهم (دوره دوم متوسطه)

پاورپوینت ریاضی دهم مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله درجه دوم دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس ریاضی دهم با عنوان مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله درجه دوم ...

پاورپوینت درس 2 حسابان 2 دهم تناوب و تانژانت - معادلات مثلثاتی دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس 5 حسابان 2 دهم با عنوان مفهوم تابع ، دامنه و برد به دانش ...

پاورپوینت درس دوم و سوم فصل هفتم ریاضی دهم مقدمه ای بر آمار و متغیر ها دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس دوم و سوم فصل هفتم ریاضی دهم با عنوان مقدمه ای بر ...

پاورپوینت درس 5 ریاضی دهم مفهوم تابع ، دامنه و برد دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس 5 ریاضی دهم با عنوان مفهوم تابع ، دامنه و برد به دانش آموزان کلاس دهم ...

پاورپوینت درس 2 ریاضی دهم ریشه n ام و توان گویا دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس 2 ریاضی دهم با عنوان ریشه n ام و توان گویا به دانش آموزان کلاس دهم ...

پاورپوینت درس اول فصل ششم ریاضی دهم تجربی و ریاضی اصل ضرب و جمع و متمم دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس اول فصل ششم ریاضی دهم با عنوان اصل ضرب و جمع و ...

پاورپوینت درس 1 ریاضی دهم احتمال دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس 1 ریاضی دهم با عنوان احتمال به دانش آموزان کلاس دهم متوسطه در قالب 11 اسلاید و با فرمت ...

پاورپوینت درس 1 ریاضی دهم تجربی و ریاضی نسبت های مثلثاتی دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس 1 ریاضی دهم تجربی و ریاضی با عنوان نسبت های مثلثاتی به دانش ...

پاورپوینت درس 3 ریاضی دهم تجربی و ریاضی ترتیب و ترکیب دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس 3 ریاضی دهم تجربی و ریاضی با عنوان ترتیب و ترکیب به دانش آموزان ...

پاورپوینت  ریاضی 1 دهم توان رسانی به توان عدد های گویا دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس ریاضی 1 دهم با عنوان توان رسانی به توان عدد های گویا به دانش آموزان ...

پاورپوینت درس 2 فصل ششم ریاضی دهم تجربی و ریاضی جایگشت دانلود فوری پاورپوینت آموزش تدریس درس 2 فصل ششم ریاضی دهم تجربی و ریاضی با عنوان جایگشت به دانش آموزان ...

پاورپوینت درس 2 عربی دهم انسانی ویرتیو با جزئیات کامل پاورپوینت درس 2 عربی دهم انسانی ویرتیو در فایل زیپ شده برای کلاس درس استفاده مفید و عالی هست virtiv.ir ...