فایل های مهندسی کشاورزی

تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پاتوضیحات : تحقیق نقش ترویج در توسعه ...

پاورپوینت آفات گیاهی پاورپوینت آفات گیاهیتوضیحات: فایل پاورپوینت آفات گیاهی. این فایل در ارتباط با آفات گیاهی و راهکارهای مبارزه با آفات می باشد، در حجم 13 ...

پاورپوینت کشت سیب زمینی پاورپوینت کشت سیب زمینیتوضیحات: فایل پاورپوینت کشت سیب زمینی. این فایل در ارتباط با زراعت سیب زمینی می باشد، در حجم 41 اسلاید قابل ...

پاورپوینت کشاورزی ارگانیک پاورپوینت کشاورزی ارگانیکتوضیحات: فایل پاورپوینت کشاورزی ارگانیک ،در حجم 61 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: کشاورزی ارگانیک ...

پاورپوینت گیاه ریواس پاورپوینت گیاه ریواستوضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با گیاه ریواس و خواص آن،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: در داستان آفرینش ...

پاورپوینت گیاهان آپارتمانی پاورپوینت گیاهان آپارتمانیتوضیحات: فایل پاورپوینت گیاهان آپارتمانی ، در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: آگلونما : آبیاری ...

پاورپوینت هرس درختان میوه پاورپوینت هرس درختان میوهتوضیحات: فایل پاورپوینت هرس درختان میوه ، در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: درختان ، بویژه درختان ...

پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیریتوضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با کشاورزی ، دامپروری و ...

پاورپوینت تقسیم سلولی و مکانیزم های آن پاورپوینت تقسیم سلولی و مکانیزم های آنتوضیحات: فایل پاورپوینت تقسیم سلولی ومکانیزم های آن، در حجم 45 اسلاید قابل ...

قالب پاورپوینت گیاهان شماره 1 قالب پاورپوینت گیاهان شماره 1قالب پاورپوینت گیاهان شماره 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، ...

قالب پاورپوینت گیاهان شماره 3 قالب پاورپوینت گیاهان شماره 3قالب پاورپوینت گیاهان شماره 3 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، ...

قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 1 قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 1قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، ...