فایل های مهندسی عمران

ریز شمع یكی از روشهای بهسازی زمین استفاده از میكرو شمع هاست در این روش میكرو شمع ها مانند ریشه های درخت باعث تثبیت و تسلیح خاك می شوند ریز شمعیكی از روشهای ...

خاک های مشکل آفرین و روش های بهسازی آن این تحقیق با معرفی خاک های مشکل آفرین آغاز می گردد، سپس با توجه به نوع خاک و مشخصات آن راه کارهای مناسب جهت بهسازی ...

اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی-گچی دانلود مقاله اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسیگچی اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های ...

ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎدانلود مقاله ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎمشخصات ...

بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید طراحی سازه ها بر روی خاک های ضعیف مساله ای چالش بر انگیز در مهندسی ...

بهسازی لرزه ای سلف سرویس مرکزی دانشگاه اصفهان دانلود مقاله بهسازی لرزه ای سلف سرویس مرکزی دانشگاه اصفهان بهسازی لرزه ای سلف سرویس مرکزی دانشگاه اصفهاندانلود ...

ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و احیای مناطق ساحلی با استفاده از تكنولوژی ژئوتیوب دانلود مقاله ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و احیای مناطق ساحلی با استفاده از ...

مقایسه مدل های المان محدود و شبکه عصبی مصنوعی در یک تیر لایه لایه تلسکوپی هوشمند هدف از این مقاله مقایسه مدل های المان محدود و شبکه عصبی مصنوعی در یک تیر لایه ...

برآورد شاخص فشردگی، تورم و پیش بارگذاری خاک های رسی- گچی در حضور ترمیم کننده ویژه هدف از این مقاله برآورد شاخص فشردگی، تورم و پیش بارگذاری خاک های رسی گچی ...

اتصالات در سازه های فولادی دانلود مقاله اتصالات در سازه های فولادی اتصالات در سازه های فولادیدانلود مقاله اتصالات در سازه های فولادیمشخصات فایلتعداد ...

ارزیابی فرآیند تهیه طرح های ساختاری راهبردی (نمونه موردی شهر قم) حل مشکلات شهری در گرو استفاده مناسب از روش های برنامه ریزی شهری می باشد و برنامه ریزی صحیح ...

استفاده از تراکم دینامیكی برای بهسازی پی سدها برای بهسازی پی سدها اعم از پی آبرفتی و پی سنگی، روش‌های متنوعی وجود دارد از جمله روش‌هایی که برای بهسازی پی‌های ...