فایل های مهندسی برق

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده ...

توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق دانلود مقاله توسعه مشاركت سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های تولید برق توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری ...

کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده (DG) دانلود مقاله برق کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده کنترل ولتاژ در شبکه ...

طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای ژنراتور القایی دو تغذیه در سیستم قدرت در این مقاله، یک مدل دینامیکی، برای طراحی یک پایدارساز سیستم قدرت (PSS) روی نیروگاه ...

طراحی منبع ولتاژ سه فاز با استفاده از تکنیک مدولاسیون پهنای پالسِ بردارِ فضایی جهت تغذیه موتور القایی در این مقاله روشی جدید برای طراحی یک منبع ولتاژ سوئیچینگ ...

تصحیح کمبود ولتاژ ناشی از راه‌اندازی موتور القائی با استفاده از جبرانگر D-Statcom در این مقاله به بررسی کمبود ولتاژ ایجاد شده در راه اندازی موتور القائی و ...

کاهش موقتی ولتاژ و بررسی عوامل آن در این مقاله روی كاهش موقتی ولتاژ sag مطالعاتی انجام داده و سپس مسئله تخمین sag درسیستم قدرت بررسی می گردد کاهش موقتی ولتاژ ...

تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک تبدیل موجک مانند یک فیلتر عمل می کند و اگر فرکانس هایی به غیر از فرکانس قدرت در سیگنال وجود ...

نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك در این مقاله روشی برای نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین ...

طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب با ارائه یک روش ابتکاری جدید در طراحی کنترل کننده مد لغزشی، از آن بعنوان یک کنترل کننده آشوب در همزمان ...

افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS در این مقاله هماهنگی بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

مدلسازی و مقایسة رفتاری سیم پیچ‌های استوانه‌ای، دیسكی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هستة خطی و غیرخطی توسط نرم‌افزار EMTP مقاله حاضر اثر القاء متقابل ...