فایل های زبان های خارجی

پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی A Course in Language Testing پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی A Course in Language Testing به تعداد 238 اسلاید قابل ویرایش ...

ترجمه داستان ترجمه داستان The Gift of the Magi نوشته O.Henry ترجمه داستان ترجمه داستان The Gift of the Magi نوشته OHenry به تعداد 4 صفحه pdf مناسب اساتید و ...

UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING From Method to Postmethod B Kumaravadivelu منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی ارشد ...

UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING From Method to Postmethod B. Kumaravadivelu UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING From Method to Postmethod B. Kumaravadivelu ...

خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher به تعداد 2 صفحه قابل ویرایش ورد مناسب اساتید و دانشجویان ...

The Routledge Handbook of Applied Linguistics Edited by James Simpson The Routledge Handbook of Applied Linguistics Edited by James Simpson منبع درس ...

Materials and Methods in ELT By Jo McDonough Materials and Methods in ELT By Jo McDonough منبع درس تهیه و تدوین مطالب درسی این فایل ویرایش سوم کتاب می ...

ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه به تعداد 87 صفحه pdf مناسب اساتید و ...

کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی (پاسخ سوالات تشریحی) کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه ...

مبانی تکمله المنهاج- جلد اول و دوم مبانی تکمله المنهاج آیت الله سید ابوالقاسم خویی مبانی تکمله المنهاج- جلد اول و دوم مبانی تکمله المنهاج آیت الله سید ...

پاورپوینت تدریس تعاملی پاورپوینت تدریس تعاملی interactive teaching به تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد و دکتری پاورپوینت ...

ترجمه تعدادی از داستانهای کتاب Oral Reproduction Of Stories 1 ترجمه تعدادی از داستانهای کتاب Oral Reproduction Of Stories 1 ترجمه ها شامل داستان های ذیل می ...