فایل های ریاضی و آمار

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) تحلیل پوششی داده ها روشی است برای اندازه گیری كارایی واحدهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان مساله زمانبندی و حل آن با استفاده از رنگ‌آمیزی گراف‌ها این پروژه به دو بحث مهم زمانبندی كه عبارتند از ...

پاورپوينت معادلات دیفرانسیل معمولی دانلود پاورپوينت معادلات دیفرانسیل معمولی پاورپوينت معادلات دیفرانسیل معمولیدانلود پاورپوينت معادلات دیفرانسیل ...

پاورپوینت آشنایی با شش سیگما در 102 اسلاید دانلود فوری پاورپوینت آشنایی با شش سیگما در 102 اسلاید با فرمت pptx پاورپوینت آشنایی با شش سیگما در 102 ...

پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفی و نمودارهای آماری دانلود فوری پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفی و نمودارهای آماری در 59 اسلاید با فرمت pptx پاورپوینت آشنايی با ...

پاورپوینت توابع و رویه های بازگشتی دانلود فوری پاورپوینت توابع و رویه های بازگشتی در 21 اسلاید با فرمت pptx پاورپوینت توابع و رویه های بازگشتیدانلود فوری ...

پاورپوینت تئوری ساختی با قابليت تعيين پيچيدگی محاسباتی دانلود فوری پاورپوینت تئوری ساختی با قابليت تعيين پيچيدگی محاسباتی در 25 اسلاید با فرمت pptx پاورپوینت ...

پاورپوینت معادله دیفرانسیل کامل و عامل انتگرال ساز دانلود فوری پاورپوینت معادله دیفرانسیل کامل و عامل انتگرال ساز در 24 اسلاید با فرمت pptx پاورپوینت معادله ...

پاورپوینت پروژه درس مدلسازی در 24 اسلاید دانلود فوری پاورپوینت پروژه درس مدلسازی در 24 اسلاید با فرمت pptx پاورپوینت پروژه درس مدلسازی در 24 اسلایددانلود ...

پاورپوینت رهيافت تقسيم و حل دانلود فوری پاورپوینت رهيافت تقسيم و حل در 44 اسلای با فرمت pptx پاورپوینت رهيافت تقسيم و حلدانلود فوری پاورپوینت رهيافت تقسيم و ...

پاورپوینت نکته های توپ ریاضی در 8 اسلاید دانلود فوری پاورپوینت نکته های توپ ریاضی در 8 اسلاید با فرمت pptx پاورپوینت نکته های توپ ریاضی در 8 اسلایددانلود ...

پاورپوینت آشنایی با شش سیگما در 102 اسلاید دانلود فوری پاورپوینت آشنایی با شش سیگما در 102 اسلاید با فرمت pptx پاورپوینت آشنایی با شش سیگما در 102 ...