فایل های دانلود پايان نامه جوشکاري

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی و فرآیند آن جوشکاری اصطکاکی تلاطمی یک فرایند نسبتاً جدیدی در اتصال حالت جامد است این تکنیک اتصال بازده انرژی، محیط مساعد و چند کاربردی ...