فایل های جغرافیا

پاورپوینت فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی پاورپوینت فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمیتوضیحات: فایل پاورپوینت فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی،در حجم 30 اسلاید ...

پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان و محیط زیست (انرژی) پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان و محیط زیست (انرژی)توضیحات: فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان و محیط زیست ...

پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات ژئومورفولوژی ساحلیتوضیحات: فایل ...

پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPSتوضیحات: فایل پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS، در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش . ...

پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاکتوضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک ، در حجم 90 اسلاید عمدتا قابل ویرایش. ...

پاورپوینت ناحیه چیست؟ (جغرافیا2) پاورپوینت ناحیه چیست؟ (جغرافیا2)توضیحات: فایل پاورپوینت ناحیه چیست؟(جغرافیا2)،در حجم 35 اسلاید عمدتا قابل ویرایش. بخشی از ...

پاورپوینت فصل اول کتاب انسان و محیط زیست (نقش آب در زندگی) پاورپوینت فصل اول کتاب انسان و محیط زیست (نقش آب در زندگی)توضیحات: فایل پاورپوینت کامل فصل اول کتاب ...

پاورپوینت نواحی آب و هوایی پاورپوینت نواحی آب و هواییتوضیحات: فایل پاورپوینت نواحی آب و هوایی (فصل سوم کتاب جغرافیا2)،در حجم 77 اسلاید عمدتا قابل ویرایش. ...

پاورپوینت نواحی زیستی پاورپوینت نواحی زیستیتوضیحات: فایل پاورپوینت نواحی زیستی ، در حجم 73 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: پیدایش حیات روی سیاره زمین، ...

پاورپوینت ویژگیهای جمعیت ایران پاورپوینت ویژگیهای جمعیت ایرانتوضیحات: فایل پاورپوینت ویژگیهای جمعیت ایران ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: ...

پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط زیست (هوا نفس زندگی) پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط زیست (هوا نفس زندگی)توضیحات: پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط ...

پاورپوینت همبستگی و رگرسیون پاورپوینت همبستگی و رگرسیونتوضیحات: فایل پاورپوینت همبستگی و رگرسیون(بررسی ارتباط بین متغیر ها و مدل سازی )،در حجم 16 اسلاید قابل ...