فایل های برق و الکترونیک

تحقیق بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال نیرو و حریم های مواجه انسانی تحقیق بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال نیرو و حریم های مواجه ...

پاورپوینت ارت (EARTH) پاورپوینت ارت (EARTH)توضیحات: فایل پاورپوینت ارت (EARTH)،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: در مهندسی برق، واژه Sālur یا ارت با ...

پاورپوینت کلید های صنعتی پاورپوینت کلید های صنعتیتوضیحات: فایل پاورپوینت کلید های صنعتی ،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش. در این فایل به بررسی و آشنایی با انواع ...

پاورپوینت گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی پاورپوینت گرایش سیستمهای قدرت الکتریکیتوضیحات: فایل پاورپوینت گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی(درس آشنایی با مهندسی برق)،در ...

پاورپوینت میدان های الکترومغناطیس پاورپوینت میدان های الکترومغناطیستوضیحات: فایل پاورپوینت میدان های الکترومغناطیس ، در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از ...

پاورپوینت نیروگاههای بادی پاورپوینت نیروگاههای بادیتوضیحات: فایل پاورپوینت نیروگاههای بادی ، در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: بیست و پنج سال پیش در ...

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیکتوضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با امنیت در تجارت الکترونیک ، در حجم 37 اسلاید قابل ...

پاورپوینت انرژی پاورپوینت انرژیتوضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با انرژی و چگونگی استفاده از انرژی ها،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش. در این فایل به آشنایی با ...

پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزیتوضیحات: فایل پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش. ...

پاورپوینت انرژی هیدرولیک پاورپوینت انرژی هیدرولیکتوضیحات: فایل پاورپوینت انرژی هیدرولیک ،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: در ساعات پیک تولید آبی ...

پاورپوینت بازارسازها پاورپوینت بازارسازهاتوضیحات: فایل پاورپوینت بازارسازها(THE MARKET MAKERS)،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: بازارساز شخصی یا ...

پاورپوینت تجارت الکترونیکی در اینترنت پاورپوینت تجارت الکترونیکی در اینترنتتوضیحات: فایل پاورپوینت تجارت الکترونیکی در اینترنت،در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش. ...