فایل های اقتصاد

مبانی نظری تشریح مفهوم عملکرد مبانی نظری تشریح مفهوم عملکردتوضیحات : مبانی نظری تشریح مفهوم عملکرد دارای 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.   فهرست ...

پاورپوینت ارتباط بین پول و نرخ ارز در بلند مدت پاورپوینت ارتباط بین پول و نرخ ارز در بلند مدتتوضیحات: فایل پاورپوینت ارتباط بین پول و نرخ ارز در بلند مدت. این ...

پاورپوینت اقتصاد خرد پاورپوینت اقتصاد خردتوضیحات: فایل پاورپوینت اقتصاد خرد(رشته های مدیریت و حسابداری) ، در حجم 217 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: عنوان ...

پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING) پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING)توضیحات: فایل پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING). این فایل در ارتباط با فرآیند ...

پاورپوینت بازرگانی بین الملل پاورپوینت بازرگانی بین المللتوضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با بازرگانی بین الملل ، در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: ...

پاورپوینت سیاست های پولی و مالی پاورپوینت سیاست های پولی و مالیتوضیحات: فایل پاورپوینت سیاست های پولی و مالی ، در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: ...

پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیم پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیمتوضیحات: فایل پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیم. این فایل در ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم ...

پاورپوینت آشنایی با قاچاق پاورپوینت آشنایی با قاچاقتوضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با قاچاق ، در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: برای قاچاق تعاریف ...

پاورپوینت مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت مالیات بر ارزش افزودهتوضیحات: فایل پاورپوینت مالیات بر ارزش افزوده ، در حجم 29 اسلاید عمدتا قابل ویرایش. بخشی از ...

پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگراتوضیحات: فایل پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی ...

پاورپوینت ماهیت تحلیل رگرسیون پاورپوینت ماهیت تحلیل رگرسیونتوضیحات: فایل پاورپوینت ماهیت تحلیل رگرسیون ، در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش . بخشی از متن: از آنجا ...

پاورپوینت معاملات آتی پاورپوینت معاملات آتیتوضیحات: فایل پاورپوینت معاملات آتی ، در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مهندسی مالی : فرایندی است جهت ...