فایل های آموزشی

دانلود جلسه اول پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان تحقیق و نگارش، اصول نگارش دانلود جلسه اول پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان تحقیق و ...

دانلود جلسه دوم پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان سازمان نگارش دانلود جلسه دوم پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان سازمان نگارش دانلود ...

دانلود جلسه سوم پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان ارائه سخنرانی دانلود جلسه سوم پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان ارائه سخنرانی ...

دانلود جلسه چهارم پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان ساختار گزارش دانلود جلسه چهارم پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان ساختار گزارش ...

دانلود جلسه پنجم پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان نکات تکمیلی دانلود جلسه پنجم پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی باعنوان نکات تکمیلی دانلود ...

دانلود پاورپوینت سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ دانلود پاورپوینت سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ دانلود پاورپوینت سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانلود ...

دانلود پاورپوینت تاثیر فضا بر خلاقیت و رشد فکری کودکان دانلود پاورپوینت تاثیر فضا بر خلاقیت و رشد فکری کودکان دانلود پاورپوینت تاثیر فضا بر خلاقیت و رشد فکری ...

پاورپوینت آموزش دریافت اشتراک رایگان اینترنت اموزش و پرورش فارس پاورپوینت آموزش دریافت اشتراک رایگان اینترنت اموزش و پرورش فارس پاورپوینت آموزش دریافت ...

پاورپوینت نقش بازی در رشد شخصیت کودکان پاورپوینت نقش بازی در رشد شخصیت کودکان پاورپوینت نقش بازی در رشد شخصیت کودکان پاورپوینت نقش بازی در رشد شخصیت ...

پاورپوينت درس شیوه های مطالعه: کتاب یادگیری خلاق فتح الله شجری دانلود پاورپوينت کتاب يادگيری خلاق درک خلاقانه و به خاطر سپاری هميشگی تمامی مطالب پاورپوينت ...

دانلود پاورپوینت بهداشت محیط مدارس دانلود پاورپوینت بهداشت محیط مدارس دانلود پاورپوینت بهداشت محیط مدارسدانلود پاورپوینت بهداشت محیط مدارسمشخصات فایلتعداد ...

دانلود پاورپوینت مدرسه هوشمند دانلود پاورپوینت مدرسه هوشمند دانلود پاورپوینت مدرسه هوشمنددانلود پاورپوینت مدرسه هوشمندمشخصات فایلتعداد صفحات44حجم426/383 ...