دسته بندی "علوم تربیتی"

مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان : پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان در 40 اسلاید زیبا […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم : پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم در 29اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس : پاورپوینت تعلیم […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک : پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو زبانه و تک زبانه ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو زبانه و تک زبانه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقالات ویژگی های کارآموزان در انتقال آموزش: رابطه بین خودکارآمدی، انگیزش برای یادگیری، انگیزه به انتقال و انتقال آموزش ترجمه مقالات ویژگی های کارآموزان در انتقال آموزش: رابطه بین خودکارآمدی، انگیزش برای یادگیری، انگیزه به انتقال و انتقال آموزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقالات ویژگی های کارآموزان در انتقال آموزش: رابطه بین […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) : دانلود پرسشنامه استاندارد هزینه تکلیف (فلاک و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره سوم پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره سوم را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره سوم در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره سوم : پاورپوینت بررسی نظارت حمایتی در هزاره […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق حرفه ای ناظر و معلم پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق حرفه ای ناظر و معلم را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق حرفه ای ناظر و معلم در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تأثیر و وظیفه اخلاق […]

مشاهده کامل محصول و خرید

تحقیق آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در نظام آموزشی تحقیق آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در نظام آموزشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود تحقیق آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در نظام آموزشی در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی تحقیق آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در نظام […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تحقیق نظارت و راهنمایی تعلیماتی درنظام آموزشی پاورپوینت تحقیق نظارت و راهنمایی تعلیماتی درنظام آموزشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تحقیق نظارت و راهنمایی تعلیماتی درنظام آموزشی در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تحقیق نظارت و راهنمایی تعلیماتی درنظام آموزشی : دانلود تحقیق […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تحقیق موانع فرا روی مدارس هوشمند در ایران پاورپوینت تحقیق موانع فرا روی مدارس هوشمند در ایران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تحقیق موانع فرا روی مدارس هوشمند در ایران در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تحقیق موانع فرا روی مدارس هوشمند در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تحقیق چالش های تعلیم و تربیت: توجه به مهارت حل مسأله در نظام آموزشی پاورپوینت تحقیق چالش های تعلیم و تربیت: توجه به مهارت حل مسأله در نظام آموزشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تحقیق چالش های تعلیم و تربیت: توجه به مهارت حل مسأله در نظام آموزشی در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

تحقیق موانع و چالش های تحقیقات کیفی در ایران تحقیق موانع و چالش های تحقیقات کیفی در ایران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود تحقیق موانع و چالش های تحقیقات کیفی در ایران در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی تحقیق موانع و چالش های تحقیقات کیفی در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

تحقیق چالش ها و موانع مدیریت دانش در آموزش عالی تحقیق چالش ها و موانع مدیریت دانش در آموزش عالی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود تحقیق چالش ها و موانع مدیریت دانش در آموزش عالی در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی تحقیق چالش ها و موانع […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پروپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه پروپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پروپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تحقیق آسیب ها و ارزیابی عملکرد آموزش عالی ایران پاورپوینت تحقیق آسیب ها و ارزیابی عملکرد آموزش عالی ایران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تحقیق آسیب ها و ارزیابی عملکرد آموزش عالی ایران در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تحقیق آسیب ها و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تحقیق کاربرد و موانع فناوری در آموزش و پرورش پاورپوینت تحقیق کاربرد و موانع فناوری در آموزش و پرورش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تحقیق کاربرد و موانع فناوری در آموزش و پرورش در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تحقیق کاربرد و موانع […]

مشاهده کامل محصول و خرید

گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه : گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله نحوه آموزش کودکان نابینا در سوئد ترجمه مقاله نحوه آموزش کودکان نابینا در سوئد را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله نحوه آموزش کودکان نابینا در سوئد در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله نحوه آموزش کودکان نابینا در سوئد : ترجمه مقاله […]

مشاهده کامل محصول و خرید

گزارش كارآموزی آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی در مقطع ابتدائی گزارش كارآموزی آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی در مقطع ابتدائی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود گزارش كارآموزی آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی در مقطع ابتدائی در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن در دسته بندی فایل های علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن : پاورپوینت غریزه […]

مشاهده کامل محصول و خرید