دسته بندی "شیمی"

پاورپوینت بررسی متابولیسم (مقدمه‌ای بر بیوشیمی) پاورپوینت بررسی متابولیسم (مقدمه‌ای بر بیوشیمی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی متابولیسم (مقدمه‌ای بر بیوشیمی) در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی متابولیسم (مقدمه‌ای بر بیوشیمی) : پاورپوینت بررسی متابولیسم (مقدمه‌ای بر بیوشیمی) در 54 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی شیمی دارو پاورپوینت بررسی شیمی دارو را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی شیمی دارو در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی شیمی دارو : پاورپوینت بررسی شیمی دارو در 11اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی شیمی دارو

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی شیمی آلی و عطرها پاورپوینت بررسی شیمی آلی و عطرها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی شیمی آلی و عطرها در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی شیمی آلی و عطرها : پاورپوینت بررسی شیمی آلی و عطرها در 14اسلاید زیبا و قابل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی1 پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی1 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی1 در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی1 : پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی1 در 152اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی1

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی لعاب و رنگ پاورپوینت بررسی لعاب و رنگ را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی لعاب و رنگ در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی لعاب و رنگ : پاورپوینت بررسی لعاب و رنگ در 298اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration) پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration) در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration) : پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration) […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی : پاورپوینت انواع فازها […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مطالعه آزمایشی روی مشخصات خوردگی نقطه شبنم سطح گرمایش در یک دیگ بخار با کف باد افشان شده ی دوار با سوخت توده زنده 65 t/h ترجمه مقاله مطالعه آزمایشی روی مشخصات خوردگی نقطه شبنم سطح گرمایش در یک دیگ بخار با کف باد افشان شده ی دوار با سوخت توده زنده 65 […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مشخصات هیدروکربنهای معطر چند حلقه ای بسته- ذره ای ساتع شده از دیگ های بخار توده زنده ی درجه صنعتی ترجمه مقاله مشخصات هیدروکربنهای معطر چند حلقه ای بسته- ذره ای ساتع شده از دیگ های بخار توده زنده ی درجه صنعتی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مشخصات هیدروکربنهای معطر چند […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله ارزیابی نانو شاخک های کربنی تک دیواره ای به صورت عصاره گیری فاز جامد میکرو پاشنده ترجمه مقاله ارزیابی نانو شاخک های کربنی تک دیواره ای به صورت عصاره گیری فاز جامد میکرو پاشنده را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله ارزیابی نانو شاخک های کربنی تک دیواره ای به صورت عصاره گیری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله نانو ذرات نقره /غشاهای تحریک کننده نانو مرکب PDMS برای از بین بردن گاز H2S ترجمه مقاله نانو ذرات نقره /غشاهای تحریک کننده نانو مرکب PDMS برای از بین بردن گاز H2S را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله نانو ذرات نقره /غشاهای تحریک کننده نانو مرکب PDMS برای از بین بردن گاز […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله خواص تفکیک CO2 بهتر با ترکیب کردن پلی (اتیلن گلیکول)- حاوی ریز کره های میکروسکوپی با غشای پلی ایمید ترجمه مقاله خواص تفکیک CO2 بهتر با ترکیب کردن پلی (اتیلن گلیکول)- حاوی ریز کره های میکروسکوپی با غشای پلی ایمید را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله خواص تفکیک CO2 بهتر با ترکیب […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله وضعیت کنونی و توسعه غشاها برای تفکیک CH4/ CO2، یک نقد و بررسی ترجمه مقاله وضعیت کنونی و توسعه غشاها برای تفکیک CH4/ CO2، یک نقد و بررسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله وضعیت کنونی و توسعه غشاها برای تفکیک CH4/ CO2، یک نقد و بررسی در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مقایسه بیوگازهای بهبود دهنده ی کارایی غشاهای ماتریس ترکیبی مختلف ترجمه مقاله مقایسه بیوگازهای بهبود دهنده ی کارایی غشاهای ماتریس ترکیبی مختلف را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مقایسه بیوگازهای بهبود دهنده ی کارایی غشاهای ماتریس ترکیبی مختلف در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله ابعاد مکانیکی فعالیت آنزیمی نیتریل هیدراتاس. شبیه سازی های دینامیکی مولکولی هدایت شده ی Pseudonocardia thermophila JCM 3095 ترجمه مقاله ابعاد مکانیکی فعالیت آنزیمی نیتریل هیدراتاس. شبیه سازی های دینامیکی مولکولی هدایت شده ی Pseudonocardia thermophila JCM 3095 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله ابعاد مکانیکی فعالیت آنزیمی نیتریل هیدراتاس. شبیه سازی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله تعیین سموم اولویت در غذاهای کودک با گاز جفت در کروماتوگرافی چهار اسپکترومتری جرمی ترجمه مقاله تعیین سموم اولویت در غذاهای کودک با گاز جفت در کروماتوگرافی چهار اسپکترومتری جرمی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله تعیین سموم اولویت در غذاهای کودک با گاز جفت در کروماتوگرافی چهار اسپکترومتری جرمی در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله فن آوری و سنجش آخرین تشخیص پاتوژن در بررسی شیر ترجمه مقاله فن آوری و سنجش آخرین تشخیص پاتوژن در بررسی شیر را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله فن آوری و سنجش آخرین تشخیص پاتوژن در بررسی شیر در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله سیستم های فراورده های لبنی ساختاربندی شده از طریق فرآوری تحت فشار بالا ترجمه مقاله سیستم های فراورده های لبنی ساختاربندی شده از طریق فرآوری تحت فشار بالا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله سیستم های فراورده های لبنی ساختاربندی شده از طریق فرآوری تحت فشار بالا در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اسفراین گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اسفراین را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اسفراین در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اسفراین : گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اسفراین در 106 صفحه ورد قابل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت در دسته بندی فایل های شیمی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت : گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت در 43 صفحه ورد قابل […]

مشاهده کامل محصول و خرید