دسته بندی "زمین شناسی"

پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت) پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت) در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت) : پاورپوینت سنگهای سیلیسی (چرت) در 34 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی : پاورپوینت سنگهای رسوبی در 16اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی سنگهای رسوبی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سنگهای دگرگونی پاورپوینت بررسی سنگهای دگرگونی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای دگرگونی در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سنگهای دگرگونی : پاورپوینت بررسی سنگهای دگرگونی در 11اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی سنگهای دگرگونی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی : پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی در 59اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سنگ شكن پاورپوینت بررسی سنگ شكن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سنگ شكن در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سنگ شكن : پاورپوینت بررسی سنگ شكن در 17اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی سنگ شكن

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی جامع سنگ پاورپوینت بررسی جامع سنگ را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی جامع سنگ : پاورپوینت سنگ در 34 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی جامع سنگ

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره زمین پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره زمین را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره زمین در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره زمین : پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی- یک مطالعه ی قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در منطقه ی متا رابی ناحی ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی- یک مطالعه ی قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله زمین لرزه ی 26 دسامبر ،2006 بم (ایران) بازدید مقدماتی با استفاده از داده های دریافت شده از راه دور و سیستم VIEWS (به تصویر کشیدن اثرات ز ترجمه مقاله زمین لرزه ی 26 دسامبر ،2006 بم (ایران) بازدید مقدماتی با استفاده از داده های دریافت شده از راه دور و سیستم VIEWS […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی فرسایش و انواع آن پاورپوینت بررسی فرسایش و انواع آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی فرسایش و انواع آن در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی فرسایش و انواع آن : پاورپوینت بررسی فرسایش و انواع آن در 105 اسلاید زیبا […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجممه مقاله ارزیابی انتشار بار فلزات سنگین در مقیاس حوضه با ترکیب swat با ژئوشیمی رسوبات ترجممه مقاله ارزیابی انتشار بار فلزات سنگین در مقیاس حوضه با ترکیب swat با ژئوشیمی رسوبات را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجممه مقاله ارزیابی انتشار بار فلزات سنگین در مقیاس حوضه با ترکیب swat با ژئوشیمی رسوبات در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله تاثیر آتش سوزی جنگل ها بر حرکات توده ای در مناطق کوهستانی لبنان ترجمه مقاله تاثیر آتش سوزی جنگل ها بر حرکات توده ای در مناطق کوهستانی لبنان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله تاثیر آتش سوزی جنگل ها بر حرکات توده ای در مناطق کوهستانی لبنان در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پروپوزال بررسی امکان پیش بینی زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی و GIS پروپوزال بررسی امکان پیش بینی زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی و GIS را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پروپوزال بررسی امکان پیش بینی زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی و GIS در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پیش بینی زمین لغزش با استفاده از شبکه فازی -عصبی تطبیقی یا انفیس پیش بینی زمین لغزش با استفاده از شبکه فازی -عصبی تطبیقی یا انفیس را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پیش بینی زمین لغزش با استفاده از شبکه فازی -عصبی تطبیقی یا انفیس در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی آب موجود در کره زمین پاورپوینت بررسی آب موجود در کره زمین را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی آب موجود در کره زمین در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی آب موجود در کره زمین : پاورپوینت بررسی آب موجود در کره […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی زلزله ، خطرات ، انواع ، نشانه ها و اقدامات مربوطه پاورپوینت بررسی زلزله ، خطرات ، انواع ، نشانه ها و اقدامات مربوطه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی زلزله ، خطرات ، انواع ، نشانه ها و اقدامات مربوطه در دسته بندی فایل های زمین شناسی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید