دسته بندی "حسابداری"

پاورپوینت بررسی انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری) پاورپوینت بررسی انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری) در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی روش مبتنی بر تعیین ارزش، كاربردها پاورپوینت بررسی روش مبتنی بر تعیین ارزش، كاربردها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی روش مبتنی بر تعیین ارزش، كاربردها در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی روش مبتنی بر تعیین ارزش، كاربردها : پاورپوینت بررسی روش […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی حقوق و پاداش مدیران اجرایی پاورپوینت بررسی حقوق و پاداش مدیران اجرایی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی حقوق و پاداش مدیران اجرایی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی حقوق و پاداش مدیران اجرایی : پاورپوینت بررسی حقوق و پاداش مدیران اجرایی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری : پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت بر سود پاورپوینت بررسی مدیریت بر سود را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت بر سود در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت بر سود : پاورپوینت بررسی مدیریت بر سود در 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی گزارشگری ارزش افزوده پاورپوینت بررسی گزارشگری ارزش افزوده را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی گزارشگری ارزش افزوده در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی گزارشگری ارزش افزوده : پاورپوینت بررسی گزارشگری ارزش افزوده در 39 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره پاورپوینت بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی رویکرد ارزشیابی نسبی در ارزیابی اوراق بهادار پاورپوینت بررسی رویکرد ارزشیابی نسبی در ارزیابی اوراق بهادار را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی رویکرد ارزشیابی نسبی در ارزیابی اوراق بهادار در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی رویکرد ارزشیابی نسبی در ارزیابی اوراق بهادار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها(همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت بررسی شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها(همراه با مثالهای تشریحی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها(همراه با مثالهای تشریحی) در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک : پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای پاورپوینت بررسی ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تئوری مدیریت ریسک مالی پاورپوینت بررسی تئوری مدیریت ریسک مالی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تئوری مدیریت ریسک مالی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تئوری مدیریت ریسک مالی : پاورپوینت بررسی تئوری مدیریت ریسک مالی در 54 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت سرمایه درگردش پاورپوینت بررسی مدیریت سرمایه درگردش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت سرمایه درگردش در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت سرمایه درگردش : پاورپوینت بررسی مدیریت سرمایه درگردش در 37 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها پاورپوینت بررسی استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها : پاورپوینت بررسی استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن پاورپوینت بررسی ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی قرارداد ها و پیمان های آتی پاورپوینت بررسی قرارداد ها و پیمان های آتی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی قرارداد ها و پیمان های آتی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی قرارداد ها و پیمان های آتی : پاورپوینت بررسی قرارداد […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی پاورپوینت بررسی تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی افشای اختیاری پاورپوینت بررسی افشای اختیاری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی افشای اختیاری در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی افشای اختیاری : پاورپوینت بررسی افشای اختیاری در 41 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی افشای اختیاری

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی استراتژی رقابتی و حسابداری مدیریت پاورپوینت بررسی استراتژی رقابتی و حسابداری مدیریت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی استراتژی رقابتی و حسابداری مدیریت در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی استراتژی رقابتی و حسابداری مدیریت : پاورپوینت بررسی استراتژی رقابتی و حسابداری مدیریت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدل های ارزشیابی اوراق بهادار (همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت بررسی مدل های ارزشیابی اوراق بهادار (همراه با مثالهای تشریحی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدل های ارزشیابی اوراق بهادار (همراه با مثالهای تشریحی) در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود پاورپوینت بررسی ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن(همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت بررسی بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن(همراه با مثالهای تشریحی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن(همراه با مثالهای تشریحی) در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه پاورپوینت بررسی کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه : پاورپوینت بررسی کلیات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدلهای عاملی و تعادلی پاورپوینت بررسی مدلهای عاملی و تعادلی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدلهای عاملی و تعادلی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدلهای عاملی و تعادلی : پاورپوینت بررسی مدلهای عاملی و تعادلی در 72 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید