دسته بندی "حسابداری"

پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه : دانلود پاورپوینت صندوق […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی : دانلود پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی در حجم 41 اسلاید […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی : دانلود پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن : دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی محاسبات لامبدا پاورپوینت بررسی محاسبات لامبدا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی محاسبات لامبدا در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی محاسبات لامبدا : پاورپوینت محاسبات لامبدا در 10 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی محاسبات لامبدا

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی : پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی پاورپوینت بررسی اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی اوراق بهادار با درآمد […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مدیریت بر مبنای فعالیت پاورپوینت بررسی مدیریت بر مبنای فعالیت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت بر مبنای فعالیت در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مدیریت بر مبنای فعالیت : دانلود پاورپوینت مدیریت بر مبنای فعالیت در حجم 58 اسلاید همراه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آشنایی با […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه – حجم – سود(CVP) پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه – حجم – سود(CVP) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه – حجم – سود(CVP) در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه – حجم – سود(CVP) […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی اصول برآورد هزینه پاورپوینت بررسی اصول برآورد هزینه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی اصول برآورد هزینه در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی اصول برآورد هزینه : دانلود پاورپوینت اصول برآورد هزینه در حجم 76 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی فرایـند مدیریت ریسک پاورپوینت بررسی فرایـند مدیریت ریسک را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی فرایـند مدیریت ریسک در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی فرایـند مدیریت ریسک : دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوانفرایـند مدیریت ریسک ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها پاورپوینت بررسی تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تصمیم گیری در مورد […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه : دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت پاورپوینت بررسی تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تأمین مالی بلندمدت پاورپوینت بررسی تأمین مالی بلندمدت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تأمین مالی بلندمدت در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تأمین مالی بلندمدت : دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوانتأمین مالی بلندمدت در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی نهادهای سپرده پذیر پاورپوینت بررسی نهادهای سپرده پذیر را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی نهادهای سپرده پذیر در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی نهادهای سپرده پذیر : دانلود پاورپوینت با عنوان نهادهای سپرده پذیر در حجم 24 اسلاید همراه با توضیحات کامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت سهام عادی (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) پاورپوینت سهام عادی (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت سهام عادی (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی تألیف دکتر هیبتی و همکاران) پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی تألیف دکتر هیبتی و همکاران) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت نهادها […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی، نگاهی از گذشته تا به امروز ترجمه مقاله کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی، نگاهی از گذشته تا به امروز را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی، نگاهی از گذشته تا به امروز در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله سود جامع، بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130 ترجمه مقاله سود جامع، بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله سود جامع، بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130 در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله سود جامع، بیانیه استانداردهای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری ترجمه مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها، زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازار و اساس ترجمه مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها، زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازار و اساس را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها، زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازار و اساس در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی اصول بنیادی حسابداری دولتی پاورپوینت بررسی اصول بنیادی حسابداری دولتی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی اصول بنیادی حسابداری دولتی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی اصول بنیادی حسابداری دولتی : دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان اصول بنیادی حسابداری دولتی در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی انواع نقش های حسابرسی پاورپوینت بررسی انواع نقش های حسابرسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی انواع نقش های حسابرسی در دسته بندی فایل های حسابداری قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی انواع نقش های حسابرسی : دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان انواع نقشهای حسابرسی در حجم […]

مشاهده کامل محصول و خرید