دسته بندی "تربیت بدنی"

پاورپوینت بررسی تغذیه ورزشی (درس تغذیه) پاورپوینت بررسی تغذیه ورزشی (درس تغذیه) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تغذیه ورزشی (درس تغذیه) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تغذیه ورزشی (درس تغذیه) : پاورپوینت تغذیه ورزشی (درس تغذیه)، تنظیم شده در 105 اسلاید، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سیستم ایمنی و ورزش (درس ایمنی ورزشی) پاورپوینت بررسی سیستم ایمنی و ورزش (درس ایمنی ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سیستم ایمنی و ورزش (درس ایمنی ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سیستم ایمنی و ورزش (درس ایمنی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) : پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها(درس تغذیه ورزشی)، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مغز و ساختمان آن(درس آناتومی) پاورپوینت مغز و ساختمان آن(درس آناتومی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مغز و ساختمان آن(درس آناتومی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مغز و ساختمان آن(درس آناتومی) : پاورپوینت مغز و ساختمان آن، تنظیم شده در 49 اسلاید، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آشنایی با تمرینات با وزنه در علم تمرین ( درس علم تمرین) پاورپوینت آشنایی با تمرینات با وزنه در علم تمرین ( درس علم تمرین) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آشنایی با تمرینات با وزنه در علم تمرین ( درس علم تمرین) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آناتومی جمجمه (درس آناتومی و کالبد شناسی) پاورپوینت آناتومی جمجمه (درس آناتومی و کالبد شناسی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آناتومی جمجمه (درس آناتومی و کالبد شناسی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آناتومی جمجمه (درس آناتومی و کالبد شناسی) : پاورپوینت آناتومی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تغذیه در بسکتبال (درس تغذیه ورزشی) پاورپوینت تغذیه در بسکتبال (درس تغذیه ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تغذیه در بسکتبال (درس تغذیه ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تغذیه در بسکتبال (درس تغذیه ورزشی) : پاورپوینت تغذیه در بسکتبال (درس تغذیه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تشکیل ادرار در کلیه ها (درس فیزیولوژی ورزش) پاورپوینت بررسی تشکیل ادرار در کلیه ها (درس فیزیولوژی ورزش) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تشکیل ادرار در کلیه ها (درس فیزیولوژی ورزش) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تشکیل ادرار در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

بررسی رابطه سبک زندگی با قابلیت کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی بررسی رابطه سبک زندگی با قابلیت کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود بررسی رابطه سبک زندگی با قابلیت کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی بررسی رابطه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آمادگی روانی در ورزش (درس روانشناسی ورزشی) پاورپوینت آمادگی روانی در ورزش (درس روانشناسی ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آمادگی روانی در ورزش (درس روانشناسی ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آمادگی روانی در ورزش (درس روانشناسی ورزشی) : پاورپوینت آمادگی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت برون ده قلب ،بازگشت وریدی،و تنظیم آنها (درس فیزیولوژی انسانی) پاورپوینت برون ده قلب ،بازگشت وریدی،و تنظیم آنها (درس فیزیولوژی انسانی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت برون ده قلب ،بازگشت وریدی،و تنظیم آنها (درس فیزیولوژی انسانی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت برون […]

مشاهده کامل محصول و خرید

تحقیق مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب (درس فیزیولوژی + آناتومی) تحقیق مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب (درس فیزیولوژی + آناتومی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود تحقیق مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب (درس فیزیولوژی + آناتومی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی تحقیق مروری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آمادگی جسمانی نونهالان (درس آمادگی جسمانی) پاورپوینت آمادگی جسمانی نونهالان (درس آمادگی جسمانی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آمادگی جسمانی نونهالان (درس آمادگی جسمانی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آمادگی جسمانی نونهالان (درس آمادگی جسمانی) : پاورپوینت آمادگی جسمانی نونهالان(درس آمادگی جسمانی)، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی (آزمون های مصور) پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی (آزمون های مصور) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی (آزمون های مصور) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت ورزش و فشار خون (درس فیزیولوژی ورزشی) پاورپوینت ورزش و فشار خون (درس فیزیولوژی ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت ورزش و فشار خون (درس فیزیولوژی ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت ورزش و فشار خون (درس فیزیولوژی ورزشی) : پاورپوینت ورزش […]

مشاهده کامل محصول و خرید

تحقیق بررسی استعدادیابی در بدمینتون (استعدادیابی ورزشی) تحقیق بررسی استعدادیابی در بدمینتون (استعدادیابی ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود تحقیق بررسی استعدادیابی در بدمینتون (استعدادیابی ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی تحقیق بررسی استعدادیابی در بدمینتون (استعدادیابی ورزشی) : جزوه استعدادیابی در بدمینتون، تنظیم شده […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی (کارگاه آموزشی دبیران ورزش) پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی (کارگاه آموزشی دبیران ورزش) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی (کارگاه آموزشی دبیران ورزش) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی (کارگاه آموزشی دبیران ورزش) : پاورپوینت آموزشی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی آموزش بدمینتون (تربیت بدنی) پاورپوینت بررسی آموزش بدمینتون (تربیت بدنی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی آموزش بدمینتون (تربیت بدنی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی آموزش بدمینتون (تربیت بدنی) : پاورپوینت آموزش بدمینتون(تربیت بدنی)، تنطیم شده در 166 اسلاید ، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مفاصل ستون مهره، لگن و اندام تحتانی (درس آناتومی بدن انسان) پاورپوینت مفاصل ستون مهره، لگن و اندام تحتانی (درس آناتومی بدن انسان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مفاصل ستون مهره، لگن و اندام تحتانی (درس آناتومی بدن انسان) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی عروق خونی (درس فیزیولوژی ) پاورپوینت بررسی عروق خونی (درس فیزیولوژی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی عروق خونی (درس فیزیولوژی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی عروق خونی (درس فیزیولوژی ) : پاورپوینت عروق خونی (درس فیزیولوژی )، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

جزوه دانش مربی ورزش (علم ورزش) جزوه دانش مربی ورزش (علم ورزش) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود جزوه دانش مربی ورزش (علم ورزش) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی جزوه دانش مربی ورزش (علم ورزش) : جزوه دانش مربی ورزش (علم ورزش)، تنظیم شده در 118 […]

مشاهده کامل محصول و خرید

طرح درس سالیانه تربیت بدنی (ویژه اساتید دانشگاه) طرح درس سالیانه تربیت بدنی (ویژه اساتید دانشگاه) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود طرح درس سالیانه تربیت بدنی (ویژه اساتید دانشگاه) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی طرح درس سالیانه تربیت بدنی (ویژه اساتید دانشگاه) : طرح درس […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تغییر شکل پشت تابدار ( درس حرکات اصلاحی) پاورپوینت تغییر شکل پشت تابدار ( درس حرکات اصلاحی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تغییر شکل پشت تابدار ( درس حرکات اصلاحی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تغییر شکل پشت تابدار ( درس حرکات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آشنایی با طرح درس فوتبال (طرح درس تربیت بدنی) پاورپوینت آشنایی با طرح درس فوتبال (طرح درس تربیت بدنی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آشنایی با طرح درس فوتبال (طرح درس تربیت بدنی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آشنایی با طرح درس […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت رابطه نقش هورمون در ورزش (درس فیزیولوژی ورزشی) پاورپوینت رابطه نقش هورمون در ورزش (درس فیزیولوژی ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت رابطه نقش هورمون در ورزش (درس فیزیولوژی ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت رابطه نقش هورمون در ورزش (درس فیزیولوژی […]

مشاهده کامل محصول و خرید