دسته بندی "تربیت بدنی"

جزوه ویتامین ،شبه ویتامین ها، مواد معدنی ، مواد معدنی كمیاب جزوه ویتامین ،شبه ویتامین ها، مواد معدنی ، مواد معدنی كمیاب را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود جزوه ویتامین ،شبه ویتامین ها، مواد معدنی ، مواد معدنی كمیاب در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی جزوه ویتامین […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاری پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاری در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاری : پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاری تنظیم شده در 88 اسلاید ویژه دانشجویان در قالب […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آناتومی اندام تحتانی پاورپوینت آناتومی اندام تحتانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آناتومی اندام تحتانی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آناتومی اندام تحتانی : پاورپوینت آناتومی اندام تحتانی ، تنظیم شده در 27 اسلاید همراه با ذکر منابع پاورپوینت آناتومی اندام تحتانی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت استخوان بندی جمجمه، صورت،لگن کتف و ترقوه پاورپوینت استخوان بندی جمجمه، صورت،لگن کتف و ترقوه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت استخوان بندی جمجمه، صورت،لگن کتف و ترقوه در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت استخوان بندی جمجمه، صورت،لگن کتف و ترقوه : پاورپوینت استخوان […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپونت بررسی مواد معدنی در ورزش پاورپونت بررسی مواد معدنی در ورزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپونت بررسی مواد معدنی در ورزش در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپونت بررسی مواد معدنی در ورزش : پاورپونت بررسی مواد معدنی در ورزش در 51 اسلاید زیبا […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مشکلات ناشی از وضعیت های غلط بدنی(درس حرکات اصلاحی) پاورپوینت مشکلات ناشی از وضعیت های غلط بدنی(درس حرکات اصلاحی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مشکلات ناشی از وضعیت های غلط بدنی(درس حرکات اصلاحی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مشکلات ناشی از وضعیت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت ارزیابی وضعیت بدنی با استفاده از خط شاقولی و صفحه شطرنجی پاورپوینت ارزیابی وضعیت بدنی با استفاده از خط شاقولی و صفحه شطرنجی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت ارزیابی وضعیت بدنی با استفاده از خط شاقولی و صفحه شطرنجی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی نخاع (درس آناتومی) پاورپوینت بررسی نخاع (درس آناتومی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی نخاع (درس آناتومی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی نخاع (درس آناتومی) : پاورپوینت بررسی نخاع (درس آناتومی)، تنظیم شده در 63 اسلاید، فرمت ppt پاورپوینت بررسی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی قلب (درس آناتومی بدن انسان) پاورپوینت بررسی قلب (درس آناتومی بدن انسان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی قلب (درس آناتومی بدن انسان) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی قلب (درس آناتومی بدن انسان) : پاورپوینت قلب، تنظیم شده در 39 […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی مهره و ستون مهره ای (درس آناتومی) پاورپوینت بررسی مهره و ستون مهره ای (درس آناتومی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مهره و ستون مهره ای (درس آناتومی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مهره و ستون مهره ای (درس […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت سازگاری های فیزیولوژیكی قلب و عروق در ورزش پاورپوینت سازگاری های فیزیولوژیكی قلب و عروق در ورزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت سازگاری های فیزیولوژیكی قلب و عروق در ورزش در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت سازگاری های فیزیولوژیكی قلب و عروق در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تغییر شکل های پیچشی ران پاورپوینت بررسی تغییر شکل های پیچشی ران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تغییر شکل های پیچشی ران در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تغییر شکل های پیچشی ران : پاورپوینت بررسی تغییر شکل های پیچشی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کاربردی علم تمرین ( درس علم تمرین) پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کاربردی علم تمرین ( درس علم تمرین) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کاربردی علم تمرین ( درس علم تمرین) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آشنایی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

جزوه آموزش گام به گام قوائد و اصول شنا (تربیت بدنی) جزوه آموزش گام به گام قوائد و اصول شنا (تربیت بدنی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود جزوه آموزش گام به گام قوائد و اصول شنا (تربیت بدنی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی جزوه آموزش […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تغذیه قدرتی برای بدنسازان (درس تغذیه ورزشی) پاورپوینت تغذیه قدرتی برای بدنسازان (درس تغذیه ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تغذیه قدرتی برای بدنسازان (درس تغذیه ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تغذیه قدرتی برای بدنسازان (درس تغذیه ورزشی) : پاورپوینت تغذیه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تمرینات ورزشی استقامتی و بافت چربی (درس آمادگی جسمانی) پاورپوینت تمرینات ورزشی استقامتی و بافت چربی (درس آمادگی جسمانی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تمرینات ورزشی استقامتی و بافت چربی (درس آمادگی جسمانی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تمرینات ورزشی استقامتی و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تجزیه وتحلیل حرکتی شوت جفت بسکتبال (درس حرکت شناسی) پاورپوینت تجزیه وتحلیل حرکتی شوت جفت بسکتبال (درس حرکت شناسی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل حرکتی شوت جفت بسکتبال (درس حرکت شناسی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تجزیه وتحلیل حرکتی شوت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت عضلات نیمه تحتانی و بخش خلفی بدن انسان (درس حرکت شناسی) پاورپوینت عضلات نیمه تحتانی و بخش خلفی بدن انسان (درس حرکت شناسی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت عضلات نیمه تحتانی و بخش خلفی بدن انسان (درس حرکت شناسی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی کف پای صاف (درس حرکات اصلاحی) پاورپوینت بررسی کف پای صاف (درس حرکات اصلاحی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی کف پای صاف (درس حرکات اصلاحی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی کف پای صاف (درس حرکات اصلاحی) : پاورپوینت کف […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی چابکی (درس آمادگی جسمانی) پاورپوینت بررسی چابکی (درس آمادگی جسمانی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی چابکی (درس آمادگی جسمانی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی چابکی (درس آمادگی جسمانی) : پاورپوینت چابکی ، تنظیم شده در 28 اسلاید، فرمت ppt، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت اصول ارزیابی آمادگی جسمانی (درس آمادگی جسمانی) پاورپوینت اصول ارزیابی آمادگی جسمانی (درس آمادگی جسمانی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت اصول ارزیابی آمادگی جسمانی (درس آمادگی جسمانی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت اصول ارزیابی آمادگی جسمانی (درس آمادگی جسمانی) : پاورپوینت اصول […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تغذیه در مسابقات آمادگی جسمانی (درس تغذیه ورزشی) پاورپوینت بررسی تغذیه در مسابقات آمادگی جسمانی (درس تغذیه ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تغذیه در مسابقات آمادگی جسمانی (درس تغذیه ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تغذیه در مسابقات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تغذیه ورزشی (درس تغذیه) پاورپوینت بررسی تغذیه ورزشی (درس تغذیه) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تغذیه ورزشی (درس تغذیه) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تغذیه ورزشی (درس تغذیه) : پاورپوینت تغذیه ورزشی (درس تغذیه)، تنظیم شده در 105 اسلاید، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سیستم ایمنی و ورزش (درس ایمنی ورزشی) پاورپوینت بررسی سیستم ایمنی و ورزش (درس ایمنی ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سیستم ایمنی و ورزش (درس ایمنی ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سیستم ایمنی و ورزش (درس ایمنی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها (درس تغذیه ورزشی) : پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها(درس تغذیه ورزشی)، […]

مشاهده کامل محصول و خرید