دسته بندی "تربیت بدنی"

پاورپوینت انتقال یادگیری، درس یادگیری حرکتی پاورپوینت انتقال یادگیری، درس یادگیری حرکتی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت انتقال یادگیری، درس یادگیری حرکتی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت انتقال یادگیری، درس یادگیری حرکتی : پاورپوینت انتقال یادگیری ( درس یادگیری حرکتی)، در قالب 15 […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت حرکات اصلاحی، بررسی تغییر شکل پشت تابدار پاورپوینت حرکات اصلاحی، بررسی تغییر شکل پشت تابدار را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت حرکات اصلاحی، بررسی تغییر شکل پشت تابدار در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت حرکات اصلاحی، بررسی تغییر شکل پشت تابدار : پاورپوینت تغییر […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی پاورپوینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آشنایی با وضعیت های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت کاهش وزن و تأثیر آن بر عملکرد ورزشکاران پاورپوینت کاهش وزن و تأثیر آن بر عملکرد ورزشکاران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت کاهش وزن و تأثیر آن بر عملکرد ورزشکاران در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت کاهش وزن و تأثیر آن بر عملکرد […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت کاربرد کارت امتیازی متوازن(Balanced Score Card) در سازمان های ورزشی کشور ( درس نظارت و کنترل در تربیت بدنی و ورزش) پاورپوینت کاربرد کارت امتیازی متوازن(Balanced Score Card) در سازمان های ورزشی کشور ( درس نظارت و کنترل در تربیت بدنی و ورزش) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت کاربرد کارت امتیازی متوازن(Balanced Score […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی جامع عضلات بدن انسان پاورپوینت بررسی جامع عضلات بدن انسان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی جامع عضلات بدن انسان در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی جامع عضلات بدن انسان : پاورپوینت جامع عضلات بدن انسان، تنظیم شده در 151 اسلاید […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ترکیب بدن ، چاقی و انواع چاقی و ورزش پاورپوینت بررسی ترکیب بدن ، چاقی و انواع چاقی و ورزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ترکیب بدن ، چاقی و انواع چاقی و ورزش در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بازخورد افزوده ( درس یادگیری حرکتی ) پاورپوینت بررسی بازخورد افزوده ( درس یادگیری حرکتی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بازخورد افزوده ( درس یادگیری حرکتی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی بازخورد افزوده ( درس یادگیری حرکتی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آشنایی با پشت کج ( Scoliosis ) و کج پشتی دو طرفه (Double scoliosis) پاورپوینت آشنایی با پشت کج ( Scoliosis ) و کج پشتی دو طرفه (Double scoliosis) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آشنایی با پشت کج ( Scoliosis ) و کج پشتی دو طرفه (Double scoliosis) در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی : پاورپوینت نظارت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی دستگاه تنفسی پاورپوینت بررسی دستگاه تنفسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی دستگاه تنفسی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی دستگاه تنفسی : پاورپوینت بررسی دستگاه تنفسی، تنظیم شده در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt پاورپوینت بررسی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی جامع دستگاه تنفسی پاورپوینت بررسی جامع دستگاه تنفسی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی جامع دستگاه تنفسی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی جامع دستگاه تنفسی : پاورپوینت دستگاه تنفسی، تنظیم شده در 31 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی حس های درگیر در تعادل، سیستم دهلیزی (درس فیزیولوژی دستگاه عصب) پاورپوینت بررسی حس های درگیر در تعادل، سیستم دهلیزی (درس فیزیولوژی دستگاه عصب) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی حس های درگیر در تعادل، سیستم دهلیزی (درس فیزیولوژی دستگاه عصب) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی حس شنوایی پاورپوینت بررسی حس شنوایی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی حس شنوایی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی حس شنوایی : پاورپوینت حس شنوایی، نمظیم شده در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt پاورپوینت بررسی حس […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی حس چشایی پاورپوینت بررسی حس چشایی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی حس چشایی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی حس چشایی : پاورپوینت چشایی، تنظیم شده در 18 اسلاید و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی حس چشایی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس سازگاری های سلولی و مولکولی ) پاورپوینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس سازگاری های سلولی و مولکولی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بافت شناسی اندام ها پاورپوینت بررسی بافت شناسی اندام ها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بافت شناسی اندام ها در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی بافت شناسی اندام ها : پاورپوینت بافت شناسی، تنظیم شده در 61 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت سازگاری های سلولی و ملکولی و ورزش پاورپوینت سازگاری های سلولی و ملکولی و ورزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت سازگاری های سلولی و ملکولی و ورزش در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت سازگاری های سلولی و ملکولی و ورزش : پاورپوینت سازگاری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سیستم قلبی – عروقی پاورپوینت بررسی سیستم قلبی – عروقی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سیستم قلبی – عروقی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سیستم قلبی – عروقی : پاورپوینت سیستم قلبی عروقی، تنظیم شده در 29 اسلاید زیبا […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سیستم عضلانی پاورپوینت بررسی سیستم عضلانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سیستم عضلانی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سیستم عضلانی : پاورپوینت سیستم عضلانی، تنظیم شده در 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی سیستم […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سیستم عصبی ( درس فیزیولوژی دستگاه عصبی) پاورپوینت بررسی سیستم عصبی ( درس فیزیولوژی دستگاه عصبی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سیستم عصبی ( درس فیزیولوژی دستگاه عصبی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سیستم عصبی ( درس فیزیولوژی دستگاه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سازگاری های قلب ورزشکاران پاورپوینت بررسی سازگاری های قلب ورزشکاران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سازگاری های قلب ورزشکاران در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سازگاری های قلب ورزشکاران : پاورپوینت سازگاری های قلب ورزشکاران، تنظیم شده در 18 اسلاید […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سازگاری های سلولی در ورزش حامل های چربی غشاء سلول پاورپوینت بررسی سازگاری های سلولی در ورزش حامل های چربی غشاء سلول را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سازگاری های سلولی در ورزش حامل های چربی غشاء سلول در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی سازگاری سلولی و مولکولی پاورپوینت بررسی سازگاری سلولی و مولکولی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی سازگاری سلولی و مولکولی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی سازگاری سلولی و مولکولی : پاورپوینت سازگاری سلولی و مولکولی، تنظیم شده در 39 اسلاید […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی رفلكس وتری _ گلژی Golgy-tendon Reflex پاورپوینت بررسی رفلكس وتری _ گلژی Golgy-tendon Reflex را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی رفلكس وتری _ گلژی Golgy-tendon Reflex در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی رفلكس وتری _ گلژی Golgy-tendon Reflex : پاورپوینت رفلكس […]

مشاهده کامل محصول و خرید