دسته بندی "تربیت بدنی"

پاورپوینت آشنائی با روشهای خودارزیابی (بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM) پاورپوینت آشنائی با روشهای خودارزیابی (بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آشنائی با روشهای خودارزیابی (بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آشنائی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بازخورد 360 درجه پاورپوینت بازخورد 360 درجه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بازخورد 360 درجه در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بازخورد 360 درجه : پاورپوینت بازخورد 360 درجه، تنظیم شده در 40 اسلاید، همراه با ذکر منابع، فرمت pptx پاورپوینت بازخورد 360 […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت نوروآناتومی کارکردی : سیستم عصبی و رفتار ( درس روانشناسی فیزیولوژیک) پاورپوینت نوروآناتومی کارکردی : سیستم عصبی و رفتار ( درس روانشناسی فیزیولوژیک) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت نوروآناتومی کارکردی : سیستم عصبی و رفتار ( درس روانشناسی فیزیولوژیک) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مفاهیم و روش های تحقیق در یادگیری حرکتی پاورپوینت مفاهیم و روش های تحقیق در یادگیری حرکتی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مفاهیم و روش های تحقیق در یادگیری حرکتی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مفاهیم و روش های تحقیق در یادگیری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مشکلات تحصیلی و چگونگی بهبود بخشی آنها، رفتارهای جنسی و انحرافات اعتیاد (روانشناسی رشد 2 فصل چهارم) پاورپوینت مشکلات تحصیلی و چگونگی بهبود بخشی آنها، رفتارهای جنسی و انحرافات اعتیاد (روانشناسی رشد 2 فصل چهارم) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مشکلات تحصیلی و چگونگی بهبود بخشی آنها، رفتارهای جنسی و انحرافات اعتیاد (روانشناسی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت كنترل راه رفتن،نگاه كردن،دسترسی و چنگ زدن پاورپوینت كنترل راه رفتن،نگاه كردن،دسترسی و چنگ زدن را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت كنترل راه رفتن،نگاه كردن،دسترسی و چنگ زدن در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت كنترل راه رفتن،نگاه كردن،دسترسی و چنگ زدن : پاورپوینت كنترل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت کنترل نگاه کردن (درس کنترل حرکتی) پاورپوینت کنترل نگاه کردن (درس کنترل حرکتی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت کنترل نگاه کردن (درس کنترل حرکتی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت کنترل نگاه کردن (درس کنترل حرکتی) : پاورپوینت کنترل نگاه کردن (درس کنترل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت رشد حرکتی انسان فصل هفدهم : سنجش : پاورپوینت رشد […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت سازماندهی تجربیات یادگیری (درس یادگیری حرکتی پیشرفته) پاورپوینت سازماندهی تجربیات یادگیری (درس یادگیری حرکتی پیشرفته) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت سازماندهی تجربیات یادگیری (درس یادگیری حرکتی پیشرفته) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت سازماندهی تجربیات یادگیری (درس یادگیری حرکتی پیشرفته) : پاورپوینت سازماندهی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت فرآیند دسترسی و چنگ زدن (درس کنترل حرکتی) پاورپوینت فرآیند دسترسی و چنگ زدن (درس کنترل حرکتی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت فرآیند دسترسی و چنگ زدن (درس کنترل حرکتی) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت فرآیند دسترسی و چنگ زدن (درس کنترل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمون های آماری ناپارامتریک (درس روش های آماری پیشرفته) پاورپوینت آزمون های آماری ناپارامتریک (درس روش های آماری پیشرفته) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمون های آماری ناپارامتریک (درس روش های آماری پیشرفته) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آزمون های آماری ناپارامتریک […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت 21روش عالی برای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان پاورپوینت 21روش عالی برای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت 21روش عالی برای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تاثیر پیاده‌روی بر برخی بیماریها پاورپوینت تاثیر پیاده‌روی بر برخی بیماریها را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تاثیر پیاده‌روی بر برخی بیماریها در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تاثیر پیاده‌روی بر برخی بیماریها : پاورپوینت تاثیر پیاده‌روی بر برخی بیماریها در 50 اسلاید قابل […]

مشاهده کامل محصول و خرید