دسته بندی "تربیت بدنی"

پاورپوینت بررسی مهندسی ورزش پاورپوینت بررسی مهندسی ورزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی مهندسی ورزش در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی مهندسی ورزش : پاورپوینت بررسی مهندسی ورزش در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی مهندسی ورزش

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ریكاوری (بازگشت به حالت اولیه) پاورپوینت بررسی ریكاوری (بازگشت به حالت اولیه) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ریكاوری (بازگشت به حالت اولیه) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی ریكاوری (بازگشت به حالت اولیه) : پاورپوینت بررسی ریكاوری (بازگشت به حالت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش : پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش در 59اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی : پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی در 44اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی : پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی در 39 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ سازماندهی پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ سازماندهی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ سازماندهی در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ هدایت و انگیزش پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ هدایت و انگیزش را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ هدایت و انگیزش در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت كاربرد […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تاریخچه آزمونهای ورزشی (فصل اول کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت تاریخچه آزمونهای ورزشی (فصل اول کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تاریخچه آزمونهای ورزشی (فصل اول کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تاریخچه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد مسابقاتی و تمرینی فضا های ورزشی ونحوه ی ترسیم خطوط حریم های آن (فصل پنجم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد مسابقاتی و تمرینی فضا های ورزشی ونحوه ی ترسیم خطوط حریم های آن (فصل پنجم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) را […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی و نحوه ی انتخاب اماکن ورزشی بر اساس وضعیت وموقعیت جغرافیایی (فصل دوم و سوم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی و نحوه ی انتخاب اماکن ورزشی بر اساس وضعیت وموقعیت جغرافیایی (فصل دوم و سوم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) را دانلود انتخاب […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تاریخچه ی احداث تاسیسات و اماکن ورزشی (فصل اول کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) پاورپوینت تاریخچه ی احداث تاسیسات و اماکن ورزشی (فصل اول کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تاریخچه ی احداث تاسیسات و اماکن ورزشی (فصل اول کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مجموعه آزمون های آمادگی جسمانی (فصل یازدهم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت مجموعه آزمون های آمادگی جسمانی (فصل یازدهم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مجموعه آزمون های آمادگی جسمانی (فصل یازدهم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمون های توان و نیروهای عضلانی (فصل دهم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت آزمون های توان و نیروهای عضلانی (فصل دهم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمون های توان و نیروهای عضلانی (فصل دهم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت سرعت و سرعت عکس العمل (فصل نهم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت سرعت و سرعت عکس العمل (فصل نهم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت سرعت و سرعت عکس العمل (فصل نهم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت انعطاف پذیری و تعادل (فصل هشتم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت انعطاف پذیری و تعادل (فصل هشتم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت انعطاف پذیری و تعادل (فصل هشتم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمون چابکی و هماهنگی بدن (فصل هفتم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت آزمون چابکی و هماهنگی بدن (فصل هفتم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمون چابکی و هماهنگی بدن (فصل هفتم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمونهای استقامت عضلانی (فصل ششم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت آزمونهای استقامت عضلانی (فصل ششم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمونهای استقامت عضلانی (فصل ششم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آزمونهای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمونهای قدرت عضلانی (فصل پنجم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت آزمونهای قدرت عضلانی (فصل پنجم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمونهای قدرت عضلانی (فصل پنجم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آزمونهای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمونهای استقامت قلبی – عروقی (فصل چهارم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت آزمونهای استقامت قلبی – عروقی (فصل چهارم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمونهای استقامت قلبی – عروقی (فصل چهارم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت آزمونهای انسان سنجی (فصل سوم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت آزمونهای انسان سنجی (فصل سوم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت آزمونهای انسان سنجی (فصل سوم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت آزمونهای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مفهوم و ویژگیهای آزمون های ورزشی (فصل دوم کتاب آزمون های ورزشی ) پاورپوینت مفهوم و ویژگیهای آزمون های ورزشی (فصل دوم کتاب آزمون های ورزشی ) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مفهوم و ویژگیهای آزمون های ورزشی (فصل دوم کتاب آزمون های ورزشی ) در دسته بندی فایل های تربیت بدنی قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت فیزیولوژی بافت عضلانی (فصل دوم کتاب فیزیولوژی سال سوم دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای) پاورپوینت فیزیولوژی بافت عضلانی (فصل دوم کتاب فیزیولوژی سال سوم دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت فیزیولوژی بافت عضلانی (فصل دوم کتاب فیزیولوژی سال سوم دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت وضعیت وسایل و تجهیزات ورزشکاران و وسایل و تجهیزات بازی در اماکن ورزشی (فصل هشتم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) پاورپوینت وضعیت وسایل و تجهیزات ورزشکاران و وسایل و تجهیزات بازی در اماکن ورزشی (فصل هشتم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت وضعیت وسایل و تجهیزات ورزشکاران […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت عوامل موثر برای ادامه حیات موجود زنده،ساختمان یاخته و عملکرد (فصل اول کتاب فیزیولوژی سال سوم دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای) پاورپوینت عوامل موثر برای ادامه حیات موجود زنده،ساختمان یاخته و عملکرد (فصل اول کتاب فیزیولوژی سال سوم دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت عوامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت وضعیت امکانات و فضاهای جانبی اماکن ورزشی (فصل هفتم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) سال سوم آموزش متوسطه فنی و حرفه ای پاورپوینت وضعیت امکانات و فضاهای جانبی اماکن ورزشی (فصل هفتم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) سال سوم آموزش متوسطه فنی و حرفه ای را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت وضعیت […]

مشاهده کامل محصول و خرید