دسته بندی "بازاریابی"

پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی : دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی در حجم 18 اسلاید […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید : دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید در حجم 20 اسلاید […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی ترجمه مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی : ترجمه مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مصرف غذای ارگانیک از روی اشتیاق ، یک تحلیل از رفتارهای خرید غذاهای ارگانیک آنلاین مصرف کنندگان سبک های زندگی مربوط به غذای مختلف ترجمه مقاله مصرف غذای ارگانیک از روی اشتیاق ، یک تحلیل از رفتارهای خرید غذاهای ارگانیک آنلاین مصرف کنندگان سبک های زندگی مربوط به غذای مختلف را دانلود انتخاب […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری ترجمه مقاله نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله آموزش هماهنگ سازی تضاد و تعارض در روابط مجاری بازاریابی، مشخصات توزیع کننده ترجمه مقاله آموزش هماهنگ سازی تضاد و تعارض در روابط مجاری بازاریابی، مشخصات توزیع کننده را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله آموزش هماهنگ سازی تضاد و تعارض در روابط مجاری بازاریابی، مشخصات توزیع کننده در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله یک مدل برای بازایابی سبز بانکی ترجمه مقاله یک مدل برای بازایابی سبز بانکی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله یک مدل برای بازایابی سبز بانکی در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله یک مدل برای بازایابی سبز بانکی : ترجمه مقاله یک […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم ترجمه مقاله یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله یک نقشه استراتژی بازاریابی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بازاریابی در بازارهای خلاق پاورپوینت بررسی بازاریابی در بازارهای خلاق را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بازاریابی در بازارهای خلاق در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی بازاریابی در بازارهای خلاق : پاورپوینت بازاریابی در بازارهای خلاق در 23 اسلاید زیبا و قابل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق : پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت سرمایه برداری، بررسی حلقه مفقوده استراتژی پاورپوینت سرمایه برداری، بررسی حلقه مفقوده استراتژی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت سرمایه برداری، بررسی حلقه مفقوده استراتژی در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت سرمایه برداری، بررسی حلقه مفقوده استراتژی : پاورپوینت سرمایه برداری، بررسی حلقه مفقوده استراتژی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت راهنمای بازاریابی، تجارت برنج پاورپوینت راهنمای بازاریابی، تجارت برنج را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت راهنمای بازاریابی، تجارت برنج در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت راهنمای بازاریابی، تجارت برنج : پاورپوینت راهنمای بازاریابی، تجارت برنج در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق 2 پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق 2 را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق 2 در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق 2 : پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق در 21 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی رضایت و وفاداری پس از خرید پاورپوینت بررسی رضایت و وفاداری پس از خرید را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی رضایت و وفاداری پس از خرید در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی رضایت و وفاداری پس از خرید : پاورپوینت بررسی رضایت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی شكل گیری و تغییر باور، نگرش و رفتار پاورپوینت بررسی شكل گیری و تغییر باور، نگرش و رفتار را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی شكل گیری و تغییر باور، نگرش و رفتار در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی شكل گیری و تغییر […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی کلیات بازاریابی بین المللی پاورپوینت بررسی کلیات بازاریابی بین المللی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی کلیات بازاریابی بین المللی در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی کلیات بازاریابی بین المللی : پاورپوینت بررسی کلیات بازاریابی بین المللی در 16 اسلاید زیبا و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بازارهای جدید(New markets) پاورپوینت بررسی بازارهای جدید(New markets) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بازارهای جدید(New markets) در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی بازارهای جدید(New markets) : پاورپوینت بررسی بازارهای جدید(New markets) در 31 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده پاورپوینت بررسی تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تأمین […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان پاورپوینت بررسی ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده : پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت استراتژی های رقابتی و تكنيك‌های تحليل صنعت و رقبا پاورپوینت استراتژی های رقابتی و تكنيك‌های تحليل صنعت و رقبا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت استراتژی های رقابتی و تكنيك‌های تحليل صنعت و رقبا در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت استراتژی های رقابتی و تكنيك‌های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی بنچ مارکینگ (Benchmarking) پاورپوینت بررسی بنچ مارکینگ (Benchmarking) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی بنچ مارکینگ (Benchmarking) در دسته بندی فایل های بازاریابی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی بنچ مارکینگ (Benchmarking) : پاورپوینت بررسی بنچ مارکینگ (Benchmarking) در 41 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt […]

مشاهده کامل محصول و خرید