پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی 2 – 1 – ادبیات تحقیق 10
2 – 2 – مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن 11
2 – 2 – 1 – حاکمیت شرکتی 11
2 – 2 – 2 – تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی 13
2 – 3 – اهمیت نظام راهبری شرکتی 15
2 – 4 – مبانی نظری حاکمیت شرکتی 17
2 – 4 – 1 – نظریه نمایندگی 18
2 – 4 – 2 – نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی 19
2 – 4 – 3 – مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 21
2 – 4 – 4 – ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران 24
2 – 5 – تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران 26
2 – 5 – 1 – حاکمیت شرکتی در قوانین ایران 26
2 – 5 – 2 – مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی 27
2 – 5 – 3 – دلائل حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي 30
2 – 5 – 4 – نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی 31
2 – 5 – 5 – سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات 32
2 – 5 – 6 – مالکیت نهادی و انواع آن 33
2 – 6 – درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن 34
2 – 6 – 1 – تعريف ورشكستگي ( درماندگی ) 35
2 – 3 – 2 – مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی 38
2 – 3 – 2 – 1 – منشأء تاريخي قانون ورشكستگي 38
2 – 6 – 1 – 1 – ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران 39
2 – 3 – 2 – 3 – بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 45
2 – 6 – 1 – 2 – سیاست‌های قانون ورشکستگی 46
2 – 6 – 1 – 3 – تئوري های ‌ ورشكستگي 49
2 – 6 – 1 – 4 – تئوري جديد ورشكستگي 51
2 – 6 – 1 – 5 – دلايل ورشكستگي 53
2 – 6 – 1 – 5 – 1 – دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن 54
2 – 6 – 1 – 5 – 2 – دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي 57
2 – 6 – 1 – 5 – 3 – مدل دي كين 60
2 – 6 – 1 – 5 – 4 – مدل اسپرينگيت 60
2 – 6 – 1 – 5 – 5 – مدل اوهلسون 61
2 – 6 – 1 – 5 – 6 – مدل تافلر 61
2 – 6 – 1 – 5 – 7 – مدل زميجوسكي 62
2 – 6 – 1 – 5 – 8 – مدل فالمر 62

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید