پیشینه و مبانی نظری جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

پیشینه و مبانی نظری جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

پیشینه و مبانی نظری جایگاه بخش انرژی در اقتصاد
انرژی و اهمیت آن 9
2 – 1 انواع منابع انرژي 10
2 – 2 منابع اوليه انرژي و حامل‌هاي انرژي 11
2 – 3 انرژي در نظريات اقتصادي 12
2 – 4 تقاضاي انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي 13
2 – 5 انرژي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي 14
2 – 6 مصرف سرانه و شدت انرژي 15
2 – 7 مصرف سرانه انرژي و رشد اقتصادي 15
2 – 8 شاخص بهره‌وري انرژي 16
2 – 9 اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي 17
2 – 10 پيشينه تحقيق 18
2 – 10 – 1 تحقيقات داخلي 18
2 – 10 – 2 تحقيقات خارجي 19

انرژي و اهميت آن
انرژي يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي جهان ماست . ما از انرژي براي انجام كارها استفاده مي‌كنيم . انرژي به حركت درآورنده وسايل نقليه اعم از خودرو ، قطار ، هواپيما و همچنين موشك‌هاست . انرژي خانه‌هاي ما را گرم مي‌كند ، غذاي ما را مي‌پزد ، موزيك مي‌نوازد و تصاوير تلويزيون را به ما نشان مي‌دهد . زماني كه غذا مي‌خوريم ، بدن ما غذا را به انرژي جهت انجام كار تبديل مي‌كند . هنگامي كه مي‌دويم يا راه مي‌رويم ، انرژي غذا را در بدن خود مي‌سوزانيم . همچنين هنگامي كه فكر مي‌كنيم يا چيزي مي‌خوانيم يا مي‌نويسيم ، كاري انجام مي‌دهيم . خودروها ، هواپيماها ، قطارهاي برقي ، كشتي‌ها و ماشين‌آلات نيز انرژي را به كار تبديل مي‌كنند . بنابراين انرژي را مي‌توان به « توانايي انجام كار » توصيف كرد . ( سازمان بهينه سازي مصرف سوخت 1382 )
با بررسي تاريخ تمدن و پيشرفت بشر ملاحظه مي‌گردد ، تمدن بشر در پرتو توانايي انسان در به كار گرفتن انرژي بوده است ، قبل از انقلاب صنعتي ، انرژي محدود به قدرت بازوي انسان و حيوانات بوده و در نتيجه قدرت جوامع بشري به تعداد جمعيت و افراد هر كشور وابسته بوده است . بعد از انقلاب صنعتي ، مصنوعات اختراع شده ، سطح استفاده از انرژي را بسيار گسترده نموده بطوريكه انقلاب صنعتي را دروازه ورود تمدن بشري به عصر تازه‌اي مي‌دانند . ( كريمي 1378 )
بعد از انقلاب صنعتي ، مصنوعات اختراع شده نظير اختراع ماشين بخار و استفاده از آن در به حركت درآوردن قطارها و چرخ كارخانجات تاثير بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته كنوني داشته است . در ابتدا استفاده از ذغال‌سنگ و انرژي موجود در آن موجب به حركت در آمدن توربين‌ها و موتورهاي بخار گرديد اما اندك اندك جايگزين‌شدن ساير سوخت‌هاي فسيلي مثل نفت و گاز به عنوان انرژي برتر جاي خود را در اقتصاد و صنعت پيدا نمود و هنوز هم به عنوان مهمترين و استراتژي‌ترين منابع انرژي مورد توجه قرار دارند . ( نوشين 1371 )
ارزان بودن و قابليت استفاده آسان و وسيع سوخت‌هاي فسيلي به شكل عمده نفت و گاز ، هنوز جايگاه ويژه‌اي به اين منبع در

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید