پیشینه و مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي

پیشینه و مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي

پیشینه و مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي مبانی نظری وپیشینه تحقیق تیپ شخصیتی وروان شناسي فردي

فصل دوم : پيشينه تحقيق 15
2 – 1 شخصيت 16
2 – 2 تعاريف شخصيت 16
2 – 3 حوزه‌هاي شخصيت 18
2 – 3 – 1 ساختار 19
2 – 3 – 2 فرآيند 19
2 – 3 – 3 رشد و نمو 20
2 – 3 – 4 آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار 22
2 – 4 مضامين عمده در نظريه شخصيت 22
2 – 4 – 1 وحدت رفتار و مفهوم خويشتن 24
2 – 4 – 2 سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار 25
2 – 4 – 3 رابطه بين شناخت ، عواطف و رفتار مشهود 26
2 – 4 – 4 اثرات گذشته ، حال و آينده بر رفتار 26
2 – 5 نظريه‌هاي شخصيت 27
2 – 5 – 1 نظريه روان كاوي در شخصيت 27
2 – 5 – 2 زيگموند فرويد 27
2 – 5 – 3 نظريه روان پويشي فرويد ( روانكاوي در شخصيت ): 29
2 – 5 – 4 سطوح شخيت : هشيار3 ، نيمه هشيار2 و ناهشيار 29
2 – 5 – 5 ساختار شخصيت : نهاد ، من و فرامن 30
2 – 6 نظريه نوروان كاوي 33
2 – 6 – 1 كار گوستاو يونگ 33
2 – 6 – 2 نكات برجسته ي نظريات يونگ 36
2 – 7 روان شناسي فردي 36
2 – 7 – 1 آلفرد آدلر 36
2 – 7 – 2 بررسي نظريات آدلر 37
2 – 8 نظریه اختلالات شخصیتی 39
2 – 8 – 1 كارن هورناي 39
2 – 8 – 2 بررسي نظريات هورناي 40
2 – 9 نظریه روان پزشکی بین فردی 41
2 – 9 – 1 هري استاك ساليوان 41
2 – 9 – 2 بررسي نظريات ساليوان 42
2 – 10 تظريه پديدار شناختي ( فرد – محور ) 43
2 – 10 – 1 كارل راجرز 43
2 – 10 – 2 بررسي نظريات و كارهاي راجرز 44
2 – 10 – 3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز 45
2 – 10 – 4 ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز 46
2 – 11 نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت 47
2 – 11 – 1آبراهام مازلو 47
2 – 12 نظريه رويكرد صفات در شخصيت 48
2 – 12 – 1گوردون آلپورت 48
2 – 12 – 2 بررسي نظريات آلپورت 49
2 – 13 نظريه چندبعدی شخصیت 51
2 – 13 – 1هانس ج آي سنك

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید