پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی

پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی

پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی
2 – 1 – گردشگری 7
2 – 2 – تاريخچه گردشگري 7
2 – 2 – 1 – عهد باستان 7
2 – 2 – 2 – قرون وسطی 8
2 – 2 – 3 – رنسانس 9
2 – 2 – 4 – انقلاب صنعتی 9
2 – 2 – 5 – جهانگردی نوین 10
2 – 3 – انواع گردشگري 10
1 –  گردشگري تندرستی ( گردشگري سلامت ) 10
2 –  گردشگري درمانی ( گردشگري سلامت ) 10
3 –  گردشگري پزشکی ( گردشگري سلامت ) 10
4 – گردشگري ورزشى 11
5 – گردشگري ماجراجویی 11
6 – گردشگري کشاورزی 11
7 – گردشگري مجازی 11
8 – گردشگري زیست محیطی 11
9 – گردشگري فروشگاه کتاب 11
10 – گردشگري آموزشی 12
11 – گردشگري آثار باستانی 12
12 – گردشگري تفننی 12
13 – گردشگري فراگیر 12
14 – گردشگري دائمی 12
15 – گردشگري سفری 12
2 – 4 – توسعه پايدار گردشگري 15
2 – 5 – تعریف اوقات فراغت ، تفریح وجهانگردی 22
2 – 6 – ارتباط بین گردشگری واوقات فراغت 23
2 – 7 – گردشگري و اهميت آن 23
2 – 8 – گردشگری و آثار آن 24
2 – 8 – 1 – آثار اقتصادي جهانگردي 24
2 – 8 – 2 – آثار اجتماعي و فرهنگي 25
2 – 8 – 3 – آثار محيطي 26
2 – 9 – اجزاء و عناصر صنعت گردشگري 28
2 – 10 – گردشگر 35
2 – 11 – برنامه ریزی 36
2 – 12 – ويژگي‌هاي برنامه ریزی 37
2 – 13 – انواع برنامه ريزي 37
2 – 14 – رویکرد های برنامه ریزی گردشگری 39
2 – 15 – برنامه ریزی گردشگري 41
2 – 16 – برنامه ریزی استراتژیک 42
2 – 17 – مدل مفهومي برنامه ريزي استراتژيک گردشگري منطقه 43
2 – 18 – مراحل برنامه ريزي استراتژيک 45
2 – 19 – ماتريس برنامه ريزي استراتژيك کمي ( QSPM ) 57
2 – 20 – روستا 62
2 – 21 – انواع روستا از نظر سكونت گاهي 63

2 – 1 – گردشگری
واژه (( توریسم )) از دوبخش ترکیب یافته است :(( تور )) به معنای سفر ، گشت ، مسافرت ، سیاحت ، و (( ایسم )) ، پسوندی که اشاره به مکتب یا اندیشه ای فلسفی ، مذهبی ، سیاسی ، ادبی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید