پیشینه و مبانی نظری تعریف شهروند،مفهوم شهروند،شهروند در اسلام

پیشینه و مبانی نظری تعریف شهروند،مفهوم شهروند،شهروند در اسلام

پیشینه و مبانی نظری تعریف شهروند،مفهوم شهروند،شهروند در اسلام

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ، تعریف شهروند ، مفهوم شهروند ، شهروند در اسلام

مقدمه
در حال حاضر حقوق شهروندي از مباحث مهم حقوقي ، چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي ، است مانند بسياري از مفاهيم حقوقي ، در مورد اين که « شهروند کيست و چه حقوقي دارد ؟»، « آيا حقوق بشر و حقوق شهروندي دو مقوله ي مترادف هستند يا متفاوت ؟»، « آيا اين مفهوم جديد است يا قديم ؟»، اتفاق نظر وجود ندارد . قدر مسلم اين است که اصطلاح « حقوق شهروندي » به تازگي وارد ادبيات حقوقي کشور ما شده است و به طور روز افزون اهميت بيشتري مي يابد . بنابراين قبل از بررسي آن در سيره ي نبوي و تطبيق آن با حقوق ايران ، لازم به نظر مي رسد که اين اصطلاح به خوبي شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه ، به ويژه « حقوق بشر » معين گردد .
2 – 1 – 1 : تعریف شهروند در فرهنگ های مختلف
در روم قديم اتباع کشور به دو دسته تقسيم مي شدند . شهروندان ، يعني روميان اصلي ، که از حقوق ومزاياي بيشتري برخوردار بودند و رعايا ، يعني اقوام و ملل ديگري که تحت تسلط حکومت روميان بودند ( رضايي پور ، 1385 : 11 ). در يونان قديم ، افراد ساکن در يونان دو درجه بودند ، شهروندان درجه ي يک ، که ساکنان اصلي يونان بوده اند و درجه ي دو ، که بردگان و غيريوناني ها بودند . شهروند است . در فرهنگ هاي معين و عميد ، اين اصطلاح تعريف نشده است . در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اين گونه تعريف شده است : اهل يک شهر يا يک کشور و نيز آمده که « وند » موجود در اين واژه در گذشته نيز بوده و در واقع اين واژه « شهربند » بوده است ، به معناي کسي که به شهري بند است . در اثر گذشت زمان ، اين بند تبديل به « وند » شده است . « ي » موجود در شهروندي يعني هر چيز مربوط به شهروند . در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسي است که اهل يک شهر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید