پیشینه و مبانی نظری تعريف و مفاهیم ازدواج

پیشینه و مبانی نظری تعريف و مفاهیم ازدواج

پیشینه و مبانی نظری تعريف و مفاهیم ازدواج تعريف ازدواج
تشكيل خانواده و ازدواج واقعه اجتماعي مهمي است كه پايندگي گروهها و زندگي نسل هاي متوالي به آن بستگي دارد . ازدواج ارتباطي است كه داراي تماميت بي نظير و گسترده اي مي باشد ، ارتباطي كه داراي ابعاد زيستي ، عاطفي ، رواني ، اقتصادي و اجتماعي است . به عبارت ديگر همزيستي زوجين در درون خانواده ، موجب چنان ارتباط عميق و همه جانبه اي مي شود كه بي هيچ شك و شبهه اي قابل مقايسه با هيچ يك از ديگر ارتباطات انسان نمي باشد ، به نحوي كه قرار داد ناشي از آن داراي نوعي تقدس شده است . بطور كلي ازدواج را مي توان عملي دانست كه موجب پيوند دو جنس مخالف بر پايه روابط پاياي جنس مي شود و با انعقاد قراردادي اجتماعي مشروعيت پيدا مي كند . بي ترديد يكي از مهمترين تصميم هايي كه در طول زندگي خود مي گيريم ، انتخاب شريك زندگي است . ازدواج به عنوان مهمترين و عالي ترين رسم اجتماعي براي دست يابي به نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد بزرگسال و به عنوان حفظ بقا نسل بشريت از دير باز همواره مورد تاكيد بوده است . ازدواج را مي توان يكي از مهمترين تصميم گيري ها در زندگي هرد فرد دانست و رضايت مندي از ازدواج يكي از اصلي ترين عوامل تعيين كننده ي كيفيت زندگي و سلامت رواني هر فرد مي باشد .( هالفورد ، 1999 . ترجمه ، تبریزی و همکاران ، 1384 ).

2 – 37 رضايت زناشويي
رضايت زناشويي پيوندي دوستانه همراه با تفاهم و درك يكديگر و تعامل منطقي ميان نيازهاي مادي و معنوي همسران است . رضايت زناشويي بنيادي ترين ستون سلامت رواني در خانواده است كه از عامل هاي گوناگون مانند وضع مالي ، سن ازدواج ، وضع كاري و … اثر مي پذيرد ( سينها و مكرجي ، 1990 )
رضايت زناشويي يك حالت روحي است كه مزايا و هزينه هاي ادراك شده فرد را از ازدواج با يك شخص خاص منعكس مي كند . هرچه شخص در ازدواج خود با شريك زندگيش احساس كند كه هزينه هاي زيادي پرداخت كرده است ، به طور كلي از آن شخص و ازدواج با او رضايت كمتري خواهد داشت . برعكس هرچه بيشتر فكر كند در ازدواج با شريك زندگي خود مزاياي بيشتري بدست آورده است از او و زندگي مشتركشان رضايت بيشتري خواهد داشت . ( اليس و همکاران ، 1994 . ترجمه . صالحی و یزدی ، 1375 )
تعریف مختلفي براي رضايت زناشويي وجود دارد كه يكي از بهترين تعاريف توسط هاكينز انجام گرفته است وي رضايت زناشويي را اين چنين تعريف مي كند : احساسات عيني از خشنودي ، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن يا شوهر زماني كه همه جنبه هاي ازدواجشان را در نظر مي گيرند ، رضايت يك متغيير نگرش است وبنابراين يك خصوصيت فردي زن و شوهر محسوب مي شود . طبق تعريف فوق ، رضايت زناشويي در واقع نگرشي مثبت و لذت بخش است كه زن و شوهر از جنبه هاي مختلف روابط زناشويي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید