پیشینه و مبانی نظری تحقیق عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانك ها

پیشینه و مبانی نظری تحقیق عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانك ها

پیشینه و مبانی نظری تحقیق عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانك ها
2 – 1 ) مقدمه 13
2 – 2 ) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور 13
2 – 3 ) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات 14
2 – 4 ) تاريخچه بانكداري 15
2 – 4 – 1 ) بانكداري در دوره قديم 15
2 – 4 – 2 ) بانكداري در دوره جديد 16
2 – 5 ) تاريخچه بانكداري در ايران 17
2 – 5 – 1 ) بانک ملی ( تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره ) 17
2 – 5 – 2 ) بانک ملت ( تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره ) 19
2 – 5 – 3 ) بانک تجارت ( تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره ) 19
2 – 5 – 4 ) بانک سپه ( تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره ) 20
2 – 5 – 5 ) بانک صادرات ( تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره ) 21
2 – 5 – 6 ) بانک مسکن ( تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره ) 22
2 – 5 – 7 ) بانک کشاورزی ( تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره ) 22
2 – 5 – 8 ) بانک پارسیان ( تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره ) 22
2 – 5 – 9 ) بانک اقتصاد نوین ( تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره ) 23
2 – 5 – 10 ) بانک سرمایه ( تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره ) 23
2 – 5 – 11 ) بانک سامان ( تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره ) 24
2 – 5 – 12 ) تاریخچه بانک پاسارگاد ( تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره ) 24
2 – 6 ) قانون ملي شدن بانكها 24
2 – 7 ) اهم اصول نظام بانكداري فعلي 25
2 – 8 ) فعاليت‌هاي اقتصادي 26
2 – 9 ) اعطاي تسهيلات اعتباري 26
2 – 10 ) ابزارهاي اعتباري 27
2 – 10 – 1 ) مشاركت حقوقي 27
2 – 10 – 2 ) مشاركت مدني 27
2 – 10 – 3 ) مضاربه 27
2 – 10 – 4 ) فروش اقساطي 28
2 – 10 – 5 ) اجاره به شرط تمليك 28
2 – 10 – 7 ) جعاله 28
2 – 10 – 8 ) سرمايه گذاري مستقيم 29
2 – 10 – 9 ) مزارعه 29
2 – 10 – 10 ) مساقات 29
2 – 10 – 11 ) خريد دين ( تنزيل اسناد و اوراق تجاري ) 29
2 – 10 – 12 ) قرض الحسنه اعطائي 29

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید