پیشینه و مبانی نظری تحقیق شاخص هاي کيفيت زندگي شهري

پیشینه و مبانی نظری تحقیق شاخص هاي کيفيت زندگي شهري

پیشینه و مبانی نظری تحقیق شاخص هاي کيفيت زندگي شهري مقدمه 14
2 – 1 – پيدايش شهر و شهرنشيني 15
2 – 1 – 1 – مرحله اول دگرگوني و رشد شهرها سال1300 تا 1320 15
2 – 1 – 2 – مرحله دوم دگرگوني و رشد شهرها سال 1320 تا 1341 16
2 – 1 – 3 – مرحله سوم رشد شتابان شهر نشيني تا انقلاب اسلامي 17
2 – 1 – 4 – مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشيني بعد از انقلاب اسلامي 17
2 – 2 – فضاي شهري و ابعاد آن 18
2 – 2 – 1 – تأثير فضاهاي شهري بر وجوه مختلف يک شهر 19
2 – 2 – 2 – تاثير فضاهاي شهري بر سيما و کالبد يک شهر 19
2 – 2 – 3 – تاثير فضاهاي شهري بر وجوه فرهنگي و اجتماعي يک شهر 20
2 – 3 – فرايند بازساخت و شکل گيري مناطق کلانشهري 20
2 – 3 – 1 – سنت زيبايي شناسي بصري در طراحي شهري 22
2 – 3 – 2 – سنت ايجاد مکان شهري 22
2 – 4 – تعريف کلان شهر 23
2 – 4 – 1 – تاريخچه پيدايش کلان شهر 24
2 – 4 – 2 – خصلت‌هاي کلان شهرها 24
2 – 4 – 2 – 1 – سلطه عقلانيت و حسابگري در شهرها 24
2 – 4 – 2 – 2 – پيچيدگي کلان شهرها 25
2 – 4 – 2 – 3 – دلزدگي و يکنواختي 25
2 – 4 – 2 – 4 – احتياط ، محافظه کاري در کلان شهري 25
2 – 4 – 2 – 5 – کلان شهر ، مرکز تحول فرهنگ مدرن 25
2 – 4 – 2 – 6 – عدم تجانس و ناهمگوني شهرها 26
2 – 4 – 2 – 7 – تراکم و آلودگي محيط 26
2 – 4 – 2 – 8 – تأخر فرهنگي و عدم هماهنگي انسان و ماشين 26
2 – 5 – تاريخچه پيدايش مفهوم كيفيت زندگي 26
2 – 5 – 1 – كيفيت زندگي شهري 28
2 – 5 – 2 – مفهوم کيفيت زندگي 30
2 – 6 – نظريه هاي كيفيت زندگي 33
2 – 6 – 1 – كيفيت زندگي ناشي از برخورداري 33
2 – 6 – 2 – كيفيت زندگي ناشي از ارتباطات 34
2 – 6 – 3 – كيفيت زندگي ناشي از كيفيتِ بودن 34
2 – 6 – 4 – كيفيت زندگي شهري و برنامه ريزي 34
2 – 7 – ديدگاه هاي کيفيت زندگي 36
2 – 7 – 1 – مکتب ساختارگرايي 36
2 – 7 – 2 – مکتب اصلاح گرايي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید