پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام فصل دوم : ادبيات تحقيق
1 – 2 – مقدمه
2 – 2 – بازده سهام و انواع روشهاي محاسبه بازده سهام
3 – 2 – سود هر سهم ( ESP ) و انواع روشهاي محاسبه سود هر سهم و قيمت به سود هر سهم
4 – 2 – بررسي رابطه بين سود هر سهم ( EPS ) و نسبت قيمت به سود هر سهم ( P / E ) با بازده سهام
5 – 2 – تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده

فصل دوم : ادبيات تحقيق
1 – 2 – مقدمه
بيان فرايند سرمايه‌گذاري در يك حالت منسجم ، مستلزم تجزيه‌ و تحليل ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‌گذاري است در اين حالت فعاليت‌هاي مربوط به فرايند تصميم گيري تجزيه شده و عوامل مهم در محيط فعاليت سرمايه‌گذاران كه بر روي تصميم‌گيري آنها تأثير مي‌گذارد مورد بررسي قرار مي‌گيرد .
در سالهاي اخير سهام عادي نسبت به پس‌انداز و اوراق قرضه از بازده بالايي برخودار بوده‌است . آيا در اين حالت همه سرمايه‌گذاران براي كسب بازده بيشتر در سهام عادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند ؟
جواب اين سؤال اين است كه بازده بالا همواره ريسك بالايي نيز به دنبال دارد و تمامي تصميمات سرمايه‌گذاري براساس روابط ميان ريسك و بازده صورت مي‌گيرد . بنابراين‌ ، اولين كار بررسي رابطه ميان ريسك و بازده سرمايه‌گذاري و تعيين روابطي است كه ميان آنها وجود دارد .
با توجه به اهداف سازمان يا فرد سرمايه‌گذار فرايند تصميم‌گيري بطور سنتي در يك فرايند دو مرحله‌اي صورت مي‌گيرد :
تجزيه و تحليل اوراق بهادار
مديريت پرتفوي
تجزيه و تحليل اوراق بهادار شامل ارزشيابي اوراق بهادار است در حاليكه مديريت پرتفوي شامل مديريت مجموعه سرمايه‌گذاري يك سرمايه‌گذار در قالب پرتفوي ( مجموعه داراييها ) با ويژگيهايي منحصر به فروش مي‌باشد .
آخرين مرحله ، بررسي عوامل مهم بيروني است كه امروزه بر روي تصميمات سرمايه‌گذاران تأثير مي‌گذارند .
تحقيق حاضر بر روي مرحله اول فرايند تصميم‌گيري يعني تجزيه و تحليل اوراق بهادار تمركز دارد . لذا جهت انجام صحيح تصميم و عبور موفقيت‌آميز از مرحله اول بايستي مؤلفه‌هاي تأثيرگذار را شناسايي و تجزيه‌ و تحليل نمود و در نهايت ، با درك صحيح از مؤلفه‌ها و شرايط مهم ، تصميم درست را اتخاذ نمود . لذا سرمايه‌گذار جهت اتخاذ تصميم صحيح بايستي مؤلفه‌هايي همچون بازار سرمايه‌ ، بازده ، ريسك ، مدلهاي ارزيابي مورد استفاده و اطلاعات جانبي مالي كه مؤيد تصميم صحيح سرمايه‌گذار مي‌باشند را درك نمايد و با لحاظ و شناخت كامل اين مؤلفه‌ها سرمايه‌گذاريهاي خود را انجام دهد ليكن ما در ادامه بحث مؤلفه‌هاي تأثيرگذار را به تفضيل بحث مي‌كنيم تا زمينه لازم را جهت موضوع اصلي تحقيق آماده نماييم .
1 – 1 – 2 – بازارهاي سرمايه :
شركتهاي بازرگاني براي تامين مالي فعاليتهاي خود به حجم بالايي از سرمايه‌ نياز دارند اين شركتها براي اينكه بتوانند رشد و توسعه يابند ، نيازمند سرمايه‌گذاري بالايي هستند واضح‌ است كه تأمين اين ميزان سرمايه در زمان محدودي ميسر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید