پیشینه و مبانی نظری تحقیق تصمیم گیری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تصمیم گیری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تصمیم گیری تصمیم ‏ گیری ، تاریخچه و مفاهیم
تعریف تصمیم ‏ گیری
اجزاء تصمیم ‏ گیری
تفاوت های فردی در تصمیم ‏ گیری
فرآیند تصمیم ‏ گیری یا حل مسئله
مدل مفهومی سه جانبه در کیفیت تصمیم ‏ گیری
فرآیندهای شناختی در تصمیم ‏ گیری
ابعاد تصمیم ‏ گیری
انواع تصمیم
سطوح تصمیم
روند تصمیم ‏ گیری
اجزاء تصمیم ‏ گیری
راهبردهای تصمیم ‏ گیری
1 – بهینه سازی :
2 – رضایت بخشی
3 – بیشینه سازی
4 – برجسته سازی حداقل
سبک های تصمیم ‏ گیری
سبك تصميم ‏ گيري عقلاني :
سبك تصميم ‏ گيري شهودي :
سبك تصميم ‏ گيري وابستگي :
سبك تصميم ‏ گيري آني :
سبك تصميم ‏ گيري اجتنابي :
عوامل مؤثر فردی در تصمیم ‏ گیری
اثر هیجانات قبل و بعد از فرآیند تصمیم ‏ گیری
پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
منابع فارسی
منابع انگلیسی :

تصمیم ‏ گیری ، تاریخچه و مفاهیم
آیا تصمیم ‏ گیری ، پدیده ‏ های عجیب و ناشناخته ای است یا آنکه کار راحت و ساده ای است ؟ هنوز معلوم نیست که چگونه ، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می شود . به گفته ی مدیر عامل شرکت جنرال موتورز « اغلب سخت است که بگویم که چه کسی و چه موقعی تصمیم گرفته است و حتی چه کسی مبدأ تقصیم بوده است . غالباً من نمی دانم در جنرال موتورز چه موقع تصمیم گرفته می شود ؟ من به خاطر نمی آورم که در یک جلسه کمیته ای بوده باشم و مسائل به رأی گیری گذارده شود . معمولاً یک نفر مسائل را خلاصه می نماید . دیگران با تکان دادن سر یا ابراز نظر خود به اجماع می رسند » ( کوبین ، 1980 ) مطالعه مفهوم و ماهیت تصمیم ‏ گیری ، کار و مشکل است و این ناشی از هنگامی که می گوییم تکلیف چیزی را معین کرده ایم ، درباره موضوعی به توافق رسیده ایم ، مسئله ای را حل و فصل کرده ایم ، به نتیجه ای رسیده ایم ، جواب پیدا نموده ایم و … در تمامی این موارد منظورمان این است که تصمیمی اتخاذ شده است و با اتخاذ این تصمیم ، جریان یا فرآیندی به پایان رسید و خاتمه یافته است . مشکل در این است که سرانجام و پایان یک فرآیند را می توان شروع و آغاز فرآیندی دیگر تلقی کرد . در نتیجه با آغاز دهه 1950 میلادی شاهد حرکت و فعالیتی در زمینه ماهیت ، فرآیند و تئوری های تصمیم ‏ گیری هستیم که به مرور شتاب مصرس و قابل ملاحظه ای به خود گرفته است . ( مظاهری ، 1379 ). این مفهوم در مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پس از آن تئوری ها طرح ها و تعاریف فراوانی در این زمینه ارائه شده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید