پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود 2 – 1 مقدمه 15
2 – 2 بهره وری 15
2 – 2 – 1 بهره وری و تعاریف آن 15
2 – 2 – 2 اهمیت بهره وری 18
2 – 2 – 3 سطوح بهره وری 19
2 – 2 – 4 چرخه مدیریت بهبود بهره وری 22
2 – 2 – 5 روش های مختلف محاسبهی بهره وری 23
2 – 2 – 6 شاخص های بهره وری کلی عوامل تولید 26
2 – 2 – 7 مدل بهره وری 27
2 – 2 – 8 تفاوت بهره وری با تولید 27
2 – 3 تقسیم سود 28
2 – 3 – 1 سياستهاي تقسيم سود 28
2 – 3 – 1 – 1 سياست تقسيم سود منظم 30
2 – 3 – 1 – 2 سياست تقسيم سود نامنظم 37
2 – 3 – 1 – 3 سياست تقسيم سود باقيمانده 38
2 – 3 – 2 اهداف سياست تقسيم سود 40
2 – 3 – 3 سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي 42
2 – 3 – 4 روش هاي تقسيم سود 42
2 – 3 – 4 – 1 تقسيم سود نقدي 42
2 – 3 – 4 – 2 تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران 42
2 – 3 – 5 محدوديت ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود 45
2 – 4 پیشینه تحقیق 45
2 – 4 – 1 پژوهش های داخلی 45
2 – 4 – 2 پژوهش های خارجی 51
مقدمه
چارچوب کلی فصل 2 از دو قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشکیل می شود . که مبانی نظری خود نیز دو بخش بهره وری و تقسیم سود را شامل می شود . که بهره وری شامل تعاریف بهره وری ، اهمیت بهره وری ، سطوح بهره وری ، چرخه مدیریت بهبود بهره وری ، روش ها و شاخص های بهره وری می باشد . همچنین تقسیم سود نیز شامل سیاست تقسیم سود ، اهداف سیاست تقسیم سود ، روش های تقسیم سود ، محدودیت ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود می باشد . پیشینه تحقیق به دو قسمت فارسی و لاتین می پردازد .
بهره وری
بهره وری و تعاریف آن
بهره وری معادل واژه ی ( P ) است که به‌عنوان یک واژه ی انگلیسی به معنای قدرت تولید و باروری است . بهره وری در ادبیات اقتصادی از سابقه ی دیرینه ای برخوردار است .
این واژه برای اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیست ها ( سوداگران ) مطرح شد و سپس در مکاتبی مانند ، فیزیوکرات ها و کلاسیک ها به آن اشاره شده است . برای مثال مرکانتلیست ها کار تجارت و کار در معدن را مولد می دانستند و معتقد بودند این نوع مشاغل ، نسبت به دیگر مشاغل موجود در جامعه دارای بهره وری و مولدیت بیشتری در تولید ثروت ملی و افزایش آن داشته اند و یا فیزیوکرات ها معتقد بودند که کار کشاورزی مولد ثروت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید