پیشینه و مبانی نظری تأثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پیشینه و مبانی نظری تأثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پیشینه و مبانی نظری تأثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی مقدمه 10
تعاریف و نظریه های سرمایه اجتماعی 11
2 – 2 – 1 – بوردیو 12
2 – 2 – 2 – لین 13
2 – 2 – 3 – کلمن 14
2 – 2 – 4 – پاتنام 14
2 – 2 – 5 – فرانسیس فوکویاما 15
تعاریف و مفاهیم کسب ‏ وکار خانگی 20
2 – 3 – 1 – انواع مدل ‏ های کسب ‏ وکار خانگی 22
2 – 3 – 2 – چالش‌ها و موانع توسعه مشاغل خانگی 24
2 – 3 – 3 – کسب ‏ وکار خانگی در ایران 24
2 – 4 – تحقیقات خارجی 25
2 – 5 – تحقیقات داخلی 29
2 – 6 – جمع بندی 34
2 – 7 – چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش 35
2 – 7 – 1 – اعتماد 36
2 – 7 – 2 – شبکه 37
2 – 7 – 3 – هنجار 38
2 – 8 – مدل زیر بنایی پژوهش 39
2 – 9 – خلاصه فصل 40

2 – 1 – مقدمه

از زمان سقوط دیوار برلین توجه فوق‌العاده ای به چند موضوع مرتبط با یکدیگر از قبیل سرمایه ‏ ی اجتماعی ، جامعه ی مدنی ، هنجارهای اجتماعی و اعتماد ، به عنوان مسائل عمده ی دموکراسی معاصر معطوف گردید ( فوکویاما ، 1379 : 9 ). سرمایه ی اجتماعی در جوامع و سازمان‌های نوین از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و برنامه ریزان با شناخت میزان سرمایه ‏ ی اجتماعی خود در ذهنیت مخاطبان می توانند ، برنامه های آتی خود را سامان دهی نمایند ( کامران و دیگران ، 1389 : 21 ). سرمایه ‏ ی اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه ‏ ی فیزیکی و سرمایه ‏ ی انسانی ( یعنی ابزار و آموزش‌هایی که بهره ‏ وری فردی را افزایش می ‏ دهند ) به ویژگی ‏ های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ‏ ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل می ‏ نمایند ( پاتنام ، ۲۰۰۰ : ۶۷ ). سرمایه ‏ ی اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه ‏ ی سرمایه ‏ ی فیزیکی و انسانی را افزایش می ‏ دهد . در جامعه ای که از نعمت سرمایه ‏ ی اجتماعی چشمگیری برخوردار است ، همکاری آسان‌تر است ( ناطق پور و فیروزآبادی ، 1384 : 61 – 60 ). با توجه به تقاضای فزاینده برای کسب ‏ وکارهای ارائه دهنده خدمات و نیز با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر ، فرصت های کسب ‏ وکار خانگی نامحدود و پایان ناپذیر به نظر می رسند . این نوع کسب ‏ وکارها از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند ، به گونه ای که فرد می ‏ تواند در کنار خانواده ی خود اقدام به فعالیت شغلی نماید و نیز فرد از استقلال

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید