پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی مبانی نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و حاکمیت شرکتی

فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق
1 – 2 مقدمه 15
2 – 2 بورس اوراق بهادار 15
3 – 2 سابقه بازار سرمایه در ایران 16
4 – 2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران 17
5 – 2 اهمیت حاکمیت شرکتی 17
6 – 2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی 19
7 – 2 سرمایه گذاران نهادی ( حقوقی ) 19
10 – 2 پیشینه تحقیق 22
1 – 10 – 2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 22

مقدمه
از آنجایی که لازمه تدوین مساله اصلی تحقیق و تنظیم فرضیات تحقیق ، مطالعه دقیق و کامل تحقیقات و مشاهدات گذشته مرتبط با موضوع تحقیق می باشد ، این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت شناخت بیشتر مساله و راه کارها و رویه های بکار رفته در حل و فصل مساله در تحقیقات و منابع قبلی و شناخت بیشتر موضوع و جلوگیری از دوباره کاری ها ، منابع و کتب و مقالات متعددی در این زمینه گردآوری و مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است ؛ لذا در این فصل پایه های اصلی تحقیق که همان بورس اوراق بهادار است ، تاریخچه مربوط به این بازار ، مباحث مربوط به ثبات سهامداران ، متغیرهای درگیر در این موضوع و پیشینه های موجود در ارتباط با موضوع ارائه شده است تا دیدگاه بهتر و واضح تری نسبت به مساله تحقیق کسب شود .

2 – 2 بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی ، تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود . مشخصه مهم بورس اوراق بهادار ، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است .
بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است واز سوی دیگر ، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاٌ مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها بکار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر ، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند .

3 – 2 سابقه بازار سرمایه در ایران
بازار متشکل سرمایه ایران کاملاً نوپاست . بازار سرمایه به معنای بازاری که درآن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می گردد ، با تاسیس بانک برنامه درسال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد ، بوجود آمد . پیش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچیز بود ، عمدتاً از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید