پیشینه و مبانی نظری برند وبرندسازی،محبوبیت برند، تبلیغات دهان به دهان در مورد برند

پیشینه و مبانی نظری برند وبرندسازی،محبوبیت برند، تبلیغات دهان به دهان در مورد برند

پیشینه و مبانی نظری برند وبرندسازی،محبوبیت برند، تبلیغات دهان به دهان در مورد برند مبانی نظری وپیشینه تحقیق برند وبرندسازی ، محبوبیت برند ، تبلیغات دهان به دهان در مورد برند

فصل دوم : ادبیات تحقیق
2 – 1مقدمه 13
2 – 2 مبانی نظری 14
2 – 2 – 1 برند و برند سازي 14
2 – 2 – 1 – 1 برند 14
2 – 1 – 1 – 2 مدیریت برند 15
2 – 2 – 1 – 3 شخصیت برند 16
2 – 2 – 1 – 4 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند 17
2 – 2 – 1 – 5 تصویر برند ……………………………………………………………………………………………………. 18
2 – 2 – 2 روابط بین برند و مصرف کننده 20
2 – 2 – 2 – 1نقش برند در استحكام روابط مصرف كننده و برند 20
2 – 2 – 2 – 2 قدرت اجتماعی برند و تاثیرات آن بر مصرف کننده 23
2 – 2 – 3 محبوبیت برند 28
2 – 2 – 3 – 1 وابستگي عاطفي مصرف كنندگان به برند 28
2 – 2 – 3 – 2 تبيين نظري مفهوم محبوبيت برند ( عشق برند ) 29
2 – 2 – 3 – 3 عوامل موثر بر ایجاد محبوبیت برند در مصرف کنندگان 33
2 – 2 – 4 تبلیغات دهان به دهان در مورد برند 39
2 – 3 پيشينه مطالعاتی 41
مطالعات خارجی 41
2 – 3 – 2 مطالعات داخلی 47
2 – 4 چارچوب نظری تحقیق 50
2 – 4 – 1 تنوع طلبی مشتری 51
2 – 4 – 2 تصویر برند 52
2 – 4 – 3 خود اجتماعی تصور یافته توسط برند 52
2 – 4 – 4 تبلیغات دهان به دهان 53
2 – 5 جمع بندی فصل دوم 56

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع

2 – 1 – مقدمه
افزایش رقابت جهانی ، قدرت تقلید محصولات و خدمات ، وجود مصرف کنندگان پیچیده و آگاه ، قدرت خرده فروشان ، اثربخشی هزینه رسانه ها و بسیاری مسائل دیگر باعث شده شرکت ها برای فروش محصولات خود به مبحث برندینگ توجه کنند . در واقع برند ارزش ویژه ای را برای محصول ، خدمت از طریق متمایز کردن آن نسبت به رقبا و همچنین ارزش افزوده ای برای آن ها ایجاد می کند ( ايوبي يزدي ، 1388 ). از سوی دیگر امروزه سرمایه گذاری بر روی روابط مصرف کننده با برند به موضوع بسیار مهمی برای شرکت هایی که به دنبال بقا و سود مستمر با مشتری بوده اند تبدیل شده است . در نتیجه کلیه عوامل و مفاهیمی که شناخت آنها بتواند به رابطه بهتر بین مصرف کننده و نامهای تجاری کمک کند ، می تواند این رابطه را بهبود بخشد . یکی از این مفاهیم نوين مفهوم محبوبیت برند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید