پیشینه و مبانی نظری افسردگی و افسردگی یک قطبی

پیشینه و مبانی نظری افسردگی و افسردگی یک قطبی

پیشینه و مبانی نظری افسردگی و افسردگی یک قطبی فصل دوم
( مبناي نظري )

1 – تعريف افسردگي
2 – علائم افسردگي
4 – نشانه افسردگي يك قطبي
5 – طبقه بندي افسردگي
6 – دوره افسردگي
افسردگي :
افسردگي يك واكنش رواني زيستي ( سايكو بيولوژيك ) عادي در مقابله با استرس متفاوت است .
علائم افسردگي عبارتند از :
1 – كاهش خوشحالي
2 – اختلالات خواب
3 – از دست دادن اعتماد به نفس
4 – ناتوان در ادارك واقعي خود ، خستگي
5 – ترس
6 – زود رنجي
7 – نداشتنم انرژي
8 – مردم گريزي
9 – كاهش ميل جنسي
10 – بي اشتهايي
11 – كاهش وزن بدن – تحريك پذيري
دو نوع اختلال افسردگي وجود دارد : ‌
افسردگي يك قطبي طي آن فرد فقط از نشانه هاي افسردگي رنج مي برند بدون اينكه اصلاً به ماني مبتلا شود .
افسردگي دو قطبي ( مانيك – دپرسيون ) كه طي آن هم افسردگي هم ماني رخ مي دهد .
نشانه افسردگي بك قطبي :
1 – نشانه هاي هيجاني :
عبارتند از :
1 – غم
2 – اضطراب
3 – فقدان مسرت
4 – از بين رفتن شادي
5 – بي علاقه گي
2 – نشانه هاي شناختي
1 – نظر منفي نسبت به خود
2 – اعتقاد به آينده نوميدانه
3 – نشانه انگيزشي :
1 – مشكل زياد براي شروع كردن يك كار ( فلج اراده )
2 – كندي رواني – حركتي ( افسردگي حاد )
4 – نشانه بدني
1 – تغييرات جسماني
19 – از دست دادن اشتها
3 – افزايش وزن ( افسردگي خفيف )
4 – مشكل خواب
طبقه بندي افسردگي :
افسردگي دوره اي : بسيار متداول تر است ، كمتر از دو سال تمام افسرده است شروع آن مشخص است .
افسردگي مضاعف : علاوه بر اختلاف افسرده خوي اساسي ، دورة افسردگي را شامل مي شود . اين افراد نشانه هاي شديدتر و ميزان بهبودي كمتري دارند .
دوره افسردگي :
الف – برگشت : بازگشت نشانه ها بعد از حداقل 6 ماه بدون نشانه مهم افسردگي
ب – عود : دارو درماني يا روان درماني نشانه ها را فقط براي مدت كوتاهي بر طرف كرده باشند . اگر دوره دوم افسردگي رخ دهد . مدت آن تقريباً برابر با حمله اول است . ولي بين دوره هاي افسردگي مكرر پس از چند سال كوتاه تر مي شود .
منابع :
الف – دلاور علي – 1372 – روش آماري در روان شناسي و علوم تربيتي انتشارات دانشگاه نور تهران
ب – شاملو سعيد – 1370 – آسيب شناسي رواني – تهران – انتشارات رشد
ج – گنجي ، حمزه – ( مترجم ) –

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید