پیشینه و مبانی نظری افسردگی در زنان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی در زنان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی در زنان فصل دوم : افسردگي
افسردگي 7
تاريخچه افسردگي 7
علل افسردگي 8
افسردگي در زنان 11
نشانه هاي بيماري 12

/

/

افسردگي
تاريخچه افسردگي
علل افسردگي
افسردگي در زنان
نشانه هاي بيماري

افسردگي :
افسردگي ‘ مسئله شماره يك سلامتي در دنياست و به قدري توسعه پيدا كرده كه آن را سرماخوردگي اختلالات دماغي ناميده اند . اين اختلال شايع يك انحراف خلقي است ؛ به عبارت ديگر ؛ افكار منحرف و فريب آلود مجموعه اي از احساسات غم و اندوه ‘ عدم اعتماد به نفس ‘ بي تفاوتي ‘ بي حوصلگي ‘ خستگي و ضعف ‘ نااميدي و يأس و …. را تحت عنوان افسردگي در فرد به وجود آورده است . به عقيده يكي از روان شناسان مشهور ‘ اختلال افسردگي شامل تغييراتي در پنج حوزه رفتاري عمده مي شود كه عبارتند از :
عواطف منفي
شناخت هاي منفي
انگيزش منفي
تغييرات منفي
تغييرات رفتاري
تغييرات نباتي .
‌‌‌‌تاريخچه افسردگي :
افسردگي از زمان هاي بسيار دور در نوشته ها آمده است و توصيف هايي از آنچه ما امروزه اختلالات خلقي مي خوانيم ‘ در بسياري از منابع طبي قديم وجود دارد . داستان « عهد عتيق » شاه سائول ( King saul ) و داستان خودكشي آژاكس در ايلياد هومر هر دو يك سندرم افسردگي را توصيف كرده اند .
حدود 450سال قبل از ميلاد ‘ بقراط اصطلاح ماني و ملانكولي را براي توصيف اختلالات رواني بكار برد . در حدود 100 سال قبل از ميلاد ‘ كورنليوس ساسوس در كتاب افسردگي را ناشي از صفراي سياه معرفي نمود . اين اصطلاح را پزشكان ديگر از جمله ارسطو ( 120 تا 180 سال بعد از ميلاد ) و جالينوس ( 129 تا 199 سال بعد از ميلاد ) نيز بكار بردند .
در سال 1854 ميلادي ‘ ژول فالره ‘ حالتي را توصيف نموده و آن را جنون ادواري ناميد . چنين بيماراني متناوبأ حالات خلقي ماني و افسردگي را تجربه مي كنند .
تقريبأ در همان زمان ‘ يك روان پزشك فرانسوي ديگر به نام ژول بايارژه جنون دوشكلي را شرح داد كه در آن بيمار دچار افسردگي عميقي مي شود كه به حالت بهت و حيرت افتاده و بالاخره از آن بهبود مي يافت .
در سال 1882 ميلادي ‘ كارل كالبام ‘ روان پزشك آلماني با استفاده از اصطلاح « سايكلو تايمي » ماني و افسردگي را مراحل مختلف يك بيماري توصيف كرد .

علل افسردگي :
علل شيميايي :
داروهايي مانند « رسرپين » كه براي درمان فشار خون به كار مي روند ‘ سبب افسردگي در بيماران مي شود ‘ زيرا رسرپين از شمار انتقال دهنده هاي عصبي به نام « كاته كولامين » مي كاهد و كمبود اين انتقال دهنده در مغز سبب افسردگي مي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید