پیشینه و مبانی نظری افسردگی افراد فقیر و غنی

پیشینه و مبانی نظری افسردگی افراد فقیر و غنی

پیشینه و مبانی نظری افسردگی افراد فقیر و غنی مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی افراد فقیر وغنی

چكيده :
در اين پژوهش يك گروه بيست نفري از نوجوانان و جوانان قشر فقير جامعه و يك گروه بيست نفري از نوجوانان و جوانان قشر غني جامعه انتخاب شده‌اند و با استفاده از يك طرح پژوهشي از نوع علمي و مقايسه‌اي از نظر ميزان افسردگي مورد سنجش و مقايسه قرار گرفتند . افسردگي افراد با استفاده از مقياس افسردگي بك سنجيده شد و نمرات افسردگي به دست آمده به عنوان شاخصي از ميزان افسردگي و نيز به عنوان داده‌هاي خام پژوهش مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت . ازآنجا كه هدف پژوهش مقايسه دو گروه فوق از نظر ميزان افسردگي بود داده‌هاي ياد شده با استفاده از روش مقايسه ميانگين‌ها تجزيه و تحليل شد و در نهايت اين نتيجه بدست آمد كه ميزان افسردگي در نوجوانان و جوانان قشر فقير بيش از نوجوانان و جوانان قشر غني است .

1 – افسردگي :
الف : تعريف نظري
واژه افسردگي به معناي ضعف ، تا حدي داراي ابهام است و در رشته مختلف معاوني متفاوتي دارد . در روان پزشكي افسردگي بر حسب موارد خاص به يك علامت يا سندرم اطلاق مي‌شود و براي شخص عادي حالتي مشخص با غمگيني و گرفتگي و بي‌حوصلگي همراه مي‌باشد .
بنابراين افلسردگي يك نوع بيماري است كه خصوصيات عمده آن تغيير خلق شخص و احساس غم و اندوه است كه ممكن است از يك نوع نوميدي خفيف تا احساس ياس شديد نوسان داشته باشد .
اين تغيير خلق نسبتا ثابت است و گاهي روزها ، هفته‌ها و ماهها و حتي سالها دوام پيدا مي‌كند . همراه اين تغييرات خلق ، تغييرات مشخص در رفتار و نگرش ، تفكر ، كارآيي و اعمال فيزيولوژيك بوجود مي‌آيد . به طور كلي شدت افسردگي بستگي به تعداد علائم و درجه نفوذ آنها دارد . در خفيف ترين فرم ، ممكن است فقط معدودي از علائم اساسي وجود داشته باشد . مهمترين علامت افسردگي ناتواني در كسب لذت از چيزهايي است كه قبلا براي او لذت بخش بوده است .
افسردگي كم شدن تنوس رواني است كه روي خلق و رفتار و احساس كه شخص در وجود خودش دارد اثر مي‌گذارد كه اين حالت ممكن است به صورت خستگي مختصر ، اشتغال خاطر ، بدبيني ، نااميدي و غمگيني تظاهر مي‌كند يا بصورت كاهش فعاليت و اراده و حتي استعداد و بالاخره احساس عدم اعتماد به نفس و احساس تقصير و گناه جلوه‌گر مي‌شود .
خلق در بيماران افسرده با كاهش انرژي و علاقه ، احساس گناه ، اشكال در تمركز ، بي‌اشتهايي و افكار مرگ و خودكشي مشخص هستند . ساير علائم بعبارتند از تغيير در سطح فعاليت ، توانايي‌هاي شناختي تكلم و اعمال نباتي اين اختلالات عملا هميشه منجر به اختلال در عملكرد و روابط اجتماعي و بين فردي مي‌گردد .
علائم و نشانه‌ها و تابلوي باليني : نشانه‌هاي معيني وجود دارند كه در هر نوعي از افسردگي ديده مي‌شوند اين نشانه‌ها بر حسب نوع و شدت افسردگي متغير هستند برخي از

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید