پیشینه و مبانی نظری اعتیاد به اینترنت

پیشینه و مبانی نظری اعتیاد به اینترنت

پیشینه و مبانی نظری اعتیاد به اینترنت
2 – 1 – پیشینه نظری تحقیق ( پایه های نظری ) 9
2 – 1 – 1 – تاریخچه اعتیاداینترنتی 9
2 – 1 – 2 – تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت 11
2 – 1 – 3 – طبقه بندی وابستگی به اینترنت 12
2 – 1 – 4 – ارزیابی 12
2 – 1 – 5 – نشانگان بالینی 13
2 – 1 – 6 – همه گیری شناسی 14
2 – 1 – 7 – اختلالات مختلط روانپزشکی 15
2 – 1 – 8 – علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت ( PIU ) 16
2 – 1 – 9 – تشخیص 17
2 – 1 – 10 – علت شناسی ـ نظریه ها 19
2 – 1 – 11 – اقدام های درمانی 25
2 – 1 – 12 – عواقب منفی استفاده ازاینترنت 27
2 – 1 – 13 – DSM و وابستگی به اینترنت 29
2 – 1 – 14 – جذب شدن 31
2 – 1 – 15 – غرق شدن 32
2 – 1 – 15 – 2 – انواع غرق شدن 35
2 – 1 – 15 – 3 – حالتهاي غرق شدن 36
2 – 2 – پیشینیه عملی 39
2 – 2 – 1 – تحقیقات داخلی 39
2 – 2 – 2 – تحقیقات خارجی 45

ادبیات پژوهش
2 – 1 – پیشینه نظری تحقیق ( پایه های نظری )
2 – 1 – 1 – تاریخچه اعتیاداینترنتی
رشد تدریجی و نامحدود دستیابی به اینترنت و شبکه جهانی ، شیوه های ارتباط اجتماعی و روابط میان فردی را تغییرداده است . طبق یک برآورد 15 ـ 9 میلیون نفر روزانه به اینترنتی دسترسی دارند ، که هر سه ماه 25 / 0 به تعداد آنها افزوده می شود ( مرتضوی ، 1388 ).
شاید آن هنگام که ایده ‘ دهکده جهانی ‘ برای نخستین بار از سوی مک لوهان درسال 1976مطرح گردید ، پذیرش آن چندان آسان نبود . اما امروزه فرایند جهانی شدن در بعد فرهنگی ، به میانجی فناوری های پیچیده اطلاعاتی ، رایانه ای و ابر رسانه ای محقق گشته است . امروزه اطلاعات وآگاهی های مختلف فرهنگی ، تاریخی و … در کنار هم گرد آمده و از طریق شبکه اطلاعاتی در دسترس ما قرار گرفته اند . این شبکه اطلاعاتی که با در هم فشردن زمان و مکان رایج به ترکیب موزاییک وار فرهنگها یاری رسانده همان اینترنت است در واقع انسان امروزی با دسترسی به ابزار مشترک به زمانها و مکانهایی قدم می نهد که بیشتر هرگز فکر ورود به آن را به این آسانی و سرعت نمی کرد . او هم اکنون می تواند از تاریخ و فرهنگ خویش فراتر رود و به قلمرویی پا گذارد که همگانی است : قلمرویی که از آن هیچ فرد ،

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید