پیشینه و مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش (2)

پیشینه و مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش (2)

پیشینه و مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش (2) پیشرفت تحصیلی
اصول و هدف های آموزش و پرورش
« هر کشوری مطابق با فلسفه اجتماعی و جهان بینی خود ، احتیاجات جامعه ، کودکان و نوجوانان و انتظاراتی که از آموزش و پرورش دارد ، هدف های آموزش و پرورش خود را تعیین می کند که ممکن است با هدف های آموزش و پرورش کشورهای دیگر کاملاً متفاوت باشد ، با وجود این ، صرف نظر از اختلاف آراء فلسفه اجتماعی ، نیازهای جوامع مختلف ، اصول و هدف های آموزش و پرورش به نظر تا حدی ثابت و اساسی هستند و تقریباً مورد قبول دانشمندان تعلیم و تربیت داخل فن می باشند ، از این قرارند :
1 – اصل تامین رشد زیستی و سازگاری موجود انسانی در برابر محیط طبیعی و انجام دادن وظایف حیات : تربیت از لحاظ جسمانی و بدنی است که باید فرد را در رشد و تکامل بدنی و سازش محیط زیستی یاری کنیم تا تندرستی کودک مطابق قوانین رشد طبیعی و زیستی تامین شود و فرد هر چه بیشتر توانای های خویش را گسترش دهد .
2 – اصل کسب موقعیت اجتماعی و شغلی : یاری رساندن به شخص در جهت کسب فن و دانش برای زندگی در محیط اجتماعی و پذیرش مسئولیتی در جامعه .
3 – اصل آشنایی و اشتراک در تمدن انسانی : آمادگی در جهت شناخت اندیشه ها و افکار مطلوب و ارزشهای انسانی از اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد .
4 – اصل توجه به استعداد ها و شخصیت فردی : یعنی تدارک محیط و تهیه وسایل آموزش برای کودکان و جوانان است تا بتوانند به خویشتن پی ببرند ، علائق و استعداد های خود را بارز و آشکار سازند .
5 – اصل معنویت و تربیت روحی : هدف مهم دیگر آموزش و پرورش ایجاد فضائل اخلاقی و معنوی و تزکیه نفس و تعلیم و تلطيف عواطف و احساسات ، به طور کلی آموختن قدر و منزلت ارزشهای معنوی در انسان است ( بازرگان ، 1370 ).
اصول آموزش و پرورش و دوره ابتدایی
وظایف اساسی تعلیم و تربیت در این دوره را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
1 – تعلیم مفاهیم اساسی که شرط نیل به فکر منطقی و عملی است مثل خواندن ، نوشتن و حساب کردن .
2 – بیداری ذوق که نخستین گام در تربیت حس زیبایی شناسی است موسیقی و نقاشی و کار دستی در شمار وسایل مناسب برای تربیت ذوق در این دوره است . اما در حال حاضر از این مواد درسی حتی وقتی هم در برنامه ها پیش بینی شده اند چنان که باید بهره برداری نمی شود ، این دوره از نظر ایجاد ذوق به منزله دوره آگاهی است .
3 – تربیت اجتماعی و شخصیت : این نوع تربیت به کیفیت حیات اجتماعی بستگی دارد ( شکوهی ، 1373 ).

2 – 2 . ویژگی های رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی
ابعاد :
رشد جسمانی این دوره با دو مرحله مشخص شده است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید