پیشینه تحقیق پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک

پیشینه تحقیق پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک

پیشینه تحقیق پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک پرداخت الکترونیکی
تجارت الکترونیک
2 – 2 – تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری
2 – 3 – بانکداری الکترونیکی
1 – 4 – سیستم های پرداخت الکترونیکی
2 – 5 – ابعاد عینی
2 – 5 – 1 – حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی
2 – 5 – 1 – فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی
2 – 5 – 3 – بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی
2 – 6 – امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی
2 – 6 – 1 – ابعاد و روش ¬ های سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی
جعل عنوان :
به دست آوردن حساب :
فیشینگ :
فیمینگ :
2 – 6 – 2 – عوامل لازم برای برقرای امنیت :
1 – محرمانگی
2 – تصدیق هویت
3 – مجوز دهی
4 – صحت
5 – عدم انکار
6 – به کارگیری انتخابی خدمات
2 – 6 – 3 – راهکارهای نوین مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی
2 – 6 – 4 – خطرهای موجود در پرداخت ¬ های الکترونیکی
2 – 6 – 4 – 1 – خطرهای احتمالی خریدار
2 – 6 – 4 – 2 – خطرهای احتمالی فروشنده
1 – 6 – 5 – موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی
2 – 6 – 6 – عوامل مؤثر در امنیت پرداخت ¬ های الکترونیکی
– بیانیه های امنیت :
– فرآیند های تراکنش :
– حفاظت فنی :
2 – 7 – اعتماد
1 – 7 – 1 – اعتماد در تجارت الکترونیکی
1 – 7 – 2 – ابعاد و ویژگی ¬ های اعتماد بر خط
پیشینه تحقیق
2 – 8 – 1 – مطالعات داخلی
2 – 8 – 2 – مطالعات خارجی
2 – 9 – مدل مفهومی
منابع و مأخذ

پرداخت الکترونیکی
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک مفهوم گسترده ای دارد که در بر گیرنده فعالیت هایی نظیر مبادله کالا و خدمات دارای ارزش از طریق یک شبکه رایانه ای و از راه دور با وسیله ارتباطی مشخص می باشد . برای تجارت الکترونیک تعاریف متنوعی شده است که در تمامی آنها ، جنبه های اساسی و مشترک به چشم می خورد . در اینجا ، به بعضی از این تعاریف پرداخته می شود :
تجارت الکترونیک عبارتست از : خرید ، فروش و مبادله کالا و خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت ( شامیلا ، 2003 ).

تمام ابعاد و فرایند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد را تجارت الکترونیکی گویند ( لین و چانگ لی , 2003 ).
به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد . ابتدا ، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید