پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازپروری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازپروری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازپروری مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازپروری معتادان

فهرست

2 – 1 – انواع تیپ شخصیتی
2 – 2 – تاثیر سن در بزهکاری
2 – 2 – 1 – کودکی
2 – 2 – 2 – برنایی
2 – 2 – 3 پختگی
2 – 2 – 4 – پیری
2 – 3 – تربیت – ماهیت و نقش آن
2 – 4 – قدرت تربیت و اصلاح
2 – 5 – تربیت و جامعه شناسی
2 – 6 – تربیت و روانشناسی
2 – 7 – تعریف اعتیاد
2 – 8 – تاریخچه اعتیاد
2 – 9 – تاریخچه شناخت و گسترش مواد مخدر در ایران
2 – 9 – 1 مواد مخدر در ایران باستان
2 – 9 – 2 مواد مخدر از ظهور اسلام تا دوران صفویه
2 – 9 – 3 مواد مخدر از دوران صفویه تا پایان دوره قاجاریه
2 – 10 – مبارزه با مواد مخدر
2 – 11 – مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب
2 – 12 – انواع مواد مخدر و شرح آنها
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………….

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازپروری معتادان

2 – 1 – انواع تیپ شخصیتی
در اینجا ابتدا بهطور کلی نگاهی می اندازم به تیپهای شخصیتی موجود ،
به طور کلی دو تیپ شخصیتی وجود دارند ،
تیپ پرشور ، جسور و ناآرامند و به مصالح خصوصی خود تکیه می کنند .
تیپ خوددار ، کم جوش و خروش ، ملایم و اجتماعی هستند .
شخص بالغ با آنکه کمتر از کودک در معرض تاثیر عوامل ناروای خانوادگی است و بهتر از او از عهده حفظ خود و مقاومت در برابر حوادث خطیر بر می آید ، بیش از کودک در معرض خطر نژندی ها و پریشی های روانی است .
شخص بالغ در عرصه رقابت و مبارزه اجتماعی گرفتار کشمکش های روانی بزرگ می شود .
شخص بالغ به قدر کودک از پشتیبانی دیگران برخوردار نیست
شخص بالغ به حکم بلوغ خود از کارهای کودکانه مانند گریستن ، ناسزا گفتن ، قهر کردن ، عربده زدن و گاهی حتی کمک خواستن خودداری می ورزد .
از این روست که ناراحتی های روانی او زدوده نمی شود و حتی او را وارد مسیرهای نادرستی می سازد .
محیط پرهیاهوی شهرها خصوصا شهرهای شلوغ و مراوده های اجتماعی در آنها برای کژی های اجتماعی مناسب است . پس برای تامین سلامت جامعه باید با کج روی مبارزه کرد ولی به هیچ روی نباید منحرفان را مورد نفرت و خصومت قرار داد در صدد آزار یا نابودی آنان بر آمد زیرا منحرفان به تنهایی گناهی ندارند بلکه خود قربانیان ستمدیده جامعه اند . در این مرحله سعی داریم که از پایه به تحلیل مسئله

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید