پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازدهی سهام و سهام جایزه با سياست تقسيم سود

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازدهی سهام و سهام جایزه با سياست تقسيم سود

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازدهی سهام و سهام جایزه با سياست تقسيم سود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدهی سهام و سهام جایزه با سياست تقسيم سود
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
1 – 2 – مقدمه 11
2 – 2 – ادبيات نظري تحقيق 11
1 – 2 – 2 – عوامل تشكيل دهنده حقوق صاحبان سهام : 11
2 – 2 – 2 – انواع اندوخته‌‌ها : 12
3 – 2 – 2 – محل تامين اين اندوخته‌‌ها : 12
4 – 2 – 2 – بازده سرمايه گذاري : 13
5 – 2 – 2 – عوامل موثر بر بازدهي : 13
6 – 2 – 2 – ريسك سرمايه گذاري : 15
7 – 2 – 2 – سياست تقسيم سود 16
8 – 2 – 2 – تئوري پرداخت سود سهام به عنوان سود سهام باقي مانده : 17
9 – 2 – 2 – تئوري نامربوط بودن سود سهام موديگلياني وميلير 18
10 – 2 – 2 – ويژگي‌ها ي سياست تقسيم سود مطلوب 19
11 – 2 – 2 – مباحث ويژه در رابطه با سهام جايزه و تجزيه سهام : 19
12 – 2 – 2 – اهداف و ماهيت سهام جايزه و تجزيه سهام : 21
13 – 2 – 2 – تاريخچه سهام جايزه : 21
14 – 2 – 2 – دلايل و انگيزه‌هاي انتشار سهام جايزه : 22
15 – 2 – 2 – تاثير سهام جايزه بر شركت توزيع كننده 23
16 – 2 – 2 – تاثير سهام جايزه بر سهامداران 24
17 – 2 – 2 – مسائل قانوني سهام جايزه 24
18 – 2 – 2 – جنبه‌هاي منفي سهام جايزه 26
19 – 2 – 2 – سهام جايزه و تجزيه سهام در ارتباط با قيمت‌‌ها و بازدهي فوق العاده 26
3 – 2 – پيشينه تحقيق ( مروري بر مطالعات گذشته ) 27
1 – 3 – 2 – تحقیقات خارجی : 27
2 – 3 – 2 – تحقیقات داخلی : 29
مقدمه
يكي از مهمترين اهداف هر واحد انتفاعي سود آوري و حداكثر نمودن ثروت مالكين مي‌باشد . معمولاٌ شركت‌‌ها يا واحد‌‌هاي انتفاعي پس از طي فرايند كسب سود در صورتيكه همه چيز بر طبق پيش بيني‌‌ها باشد و هيچ مورد غير مترقبه اي در طي اين دوره رخ ندهد ، ‌در نهايت مقداري وجه به عنوان سود پس از كسر تمام هزينه‌‌ها عايد مالكان شركت مي‌گردد . كه مهمترين هدفي است كه شركت براي آن تاسيس شده است . در حالت طبيعي مالكان و سهامداران شركت انتظار دريافت سود را به طور كامل دارند . اما با توجه به تورم در جامعه و با توجه به اينكه مديران و سهامداران شركت‌‌ها همواره خواهان رشد و پيشرفت مي‌باشند ، ‌توزيع سود سهام بين سهام داران به شكل نقدي منطقي به نظر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید