پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی بازارهای مالی
نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد . در کشورهای توسعه یافته ، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد . در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است . در چنین نظام هایی بانک ها ، همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاهای خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند ( عنایت ، 1386 ). با توجه به اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش به توضیح مختصری از بازارهای مالی پرداخته می شود .

اهمیت بازارهای مالی
يكي از مسائل اصلي هر شركت سرمايه گذاري ، شناسايي و تجزيه تحليل سهام و تشكيل پرتفوي بهينه مي باشد . باتوجه به اينكه شرايط بازارمالي متفاوت است در نتيجه ، برتصميم مديران جهت تشكيل پرتفوي بهينه تاثير خواهد گذاشت ( سلیمانپور ماکویی ، 1389 ). بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری به افراد و یا موسسات نیازمند به وجوه مورد لزوم ، چند کارکرد مهم اقتصادی را نیز در بر دارند ؛ یکی از مهمترین کارکردهای بازار مالی ، فرآیند کشف قیمت ها می باشد . دیگر کارکرد این بازارها ، فرهم سازی ساز و کار مناسب جهت فروش دارایی های مالی که اصطلاحا خاصیت نقدینگی است . آخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی نیز کاهش هزینه های معاملاتی می باشد ( عنایت ، 1386 ). اهميت توسعة بازارهاي مالي در رشد اقتصادي همواره از جمله مباحث كليدي در اقتصاد توسعه بوده است . بنا به ديدگاه اقتصاددانان كلاسيك ، بخش مالي به همراه بخش واقعي دو بخش يك اقتصاد را تشكيل مي دهند و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر در هر جامعه اي نيازمند به دو بخش واقعي و مالي كارا ، مكمل و قدرتمند است . اينگونه به نظر مي رسد كه در كشورهاي كمتر توسعه يافته ، ابتدا رشد و گسترش بخش مالي باعث ايجاد رشد اقتصادي مي شود و سپس با گذر زمان از اهميت بخش مالي در توسعة اقتصادي كاسته شده و توسعة بخش واقعي حائز اهميت بيشتر مي شود ( اکبریان و حیدری پور ، 1388 ). توسعه بازار مالی می تواند در برقراري ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و تولیدکنندة خارجی ( پیوند پیشین یا پسین ) و فعال کردن نیروي کار براي کارآفرین شدن مؤثر باشد . در واقع ، توسعۀ بازار مالی موجب می شود تا از مزیت هاي سرمایه گذاري مستقیم خارجی بهتر استفاده گردد ( مهدوی و مهدوی ، 1390 ).
با گسترش بازارهاي مالي ، امكان و زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري شكل مي گيرد و بخش خصوصي قادر است انواع راهكارهاي متناسب با نيازهاي خود براي پس انداز در شرايط با ريسك كمتر را انتخاب كند . همچنين از طريق تجهيز منابع حاصل از وجوه پس اندازكنندگان و هدايت آنها به فعاليت هاي اقتصادي سودآور و داراي ارزش افزوده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید