پیشینه تحقیق و مبانی نظری اهمالکاری تحصیلی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری اهمالکاری تحصیلی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری اهمالکاری تحصیلی اهمال کاری تحصیلی :
تاریخچه :
• 4 مولفه ضروری در تعریف اهمال کاری :
• اهمال کاری و شخصیت :
انواع اهمال کاری
چرخه اهمال کاری :
علل ایجاد اهمال کاری :
اهمال کاری و کمال گرایی :
عزت نفس و اهمال کاری :
اضطراب ، ترس از ارزیابی منفی و اهمال کاری :
خودنظم دهی و اهمال کاری :
اهمال کاری در اختلالات یادگیری :
نظریه های مربوط به اهمال کاری :
اهمال کاری در دختران و پسران :
پیامدهای اهمال کاری :
پیشگیری از اهمال کاری :
منابع فارسی :
منابع انگلیسی :

اهمال کاری تحصیلی :
از مظاهر اهمال کاری پدیدار شدن ویژگی یا صفت اهمال کاری در محیط های آموزشگاهی است که اهمال کاری تحصیلی نامیده می شود . این نوع اهمال کاری یکی از بحث های مهمی است که در سال های اخیر موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و از آن به عنوان یک عادت بد ( چیس ، 2013 ) و یک مشکل رفتاری یاد شده است که بسیاری از بزرگسالان در کارهای منظم روزانه تجربه می کنند ( جانسن و کارتون ، 2009 ) این نوع اهمال کاری به تمایل غیر منطقی برای به تعویق انداختن آغاز ، یا کامل کردن یک تکلیف تحصیلی اشاره دارد که فراگیران با وجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در زمان مشخص ، انگیزه کافی برای انجام آن را ندارند ( اینور و همکاران ، 2011 ).
اهمال کاری تحصیلی یک پدیده بسیار معمول است و مطالعات اخیر نشان داده اند که 70 درصد از دانش آموزان و دانشجویان وجود اهمال کاری را در فعالیت های علمی ، آموزشی خود تایید کرده اند ( دمیتر و همکاران ، 2015 )
اهمال کاری تحصیلی به تعویق انداختن کارهای فوری و انجام دادن کارهایی که اولویت کمتری دارند اما برای فرد لذت بخش هستند است . بنابراین انجام دادن وظایف فوری درسی به زمان بعد و گاهی آخرین لحظه اهمال کاری تحصیلی است ( میزانی و همکاران ، 2015 )
به نظر می رسد کارهایی که دانش آموزان در وظایف تحصیلی خود به تعویق می اندازند عبارت از تعلل در آماده کردن و ارایه دادن تکالیف ، کامل کردن پروژه ها ، انجام دادن تکالیف خانگی و حتی آماده شدن برای امتحانات می باشد . در آموزش و پرورش اصطلاح اهمال کاری تحصیلی به طور معمول برای اجتناب و به تاخیر انداختن کارهای تحصیلی اشاره دارد ( حسین و سلطان ، 2010 به نقل از قراملکی و همکاران ، 1393 ).
سولومون و راثبلوم ( 2010 ) اهمال کاری تحصیلی را در به تاخیر انداختن وظایف تحصیلی تعریف می کنند . این وظایف شامل آماده شدن برای امتحان ، آماده کردن مقالات در طول نیمسال تحصیلی ، امور اداری مربوط به مدرسه و حضور مستمر در کلاس ها می باشد . دانش آموزان اهمال کار آمادگی برای امتحان را به شب پایانی موکول می کنند و در نتیجه در زمان امتحان اضطراب

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید